Energietransitie  |  Duurzaamheid

Op diverse plekken in de gemeente Ede zijn initiatieven te vinden rond zonne- en windenergie. Het energiegebruik binnen de gemeente Ede daalt al jaren, vooral dankzij deze projecten. Enkele daarvan heb ik opgenomen in deze rubriek. Missen er projecten? Geef ze door via dit [ formulier ]. 


Toekomstvisie gemeente Ede

Serie video's van de gemeente Ede, waarin het een visie geeft op duurzaamheid


Centrum Ede | per 2026 nul-emissiezone

Met ingang van 1 januari 2026 wordt een deel van Ede een nul-emissiezone. Dat gebied is vanaf dat moment niet langer toegankelijk voor goederenvervoer met vracht- en bestelauto’s die uitstoot veroorzaken. Het gaat dan om CO2-uitstoot en vervuiling door fijnstof, stikstof en geluid. De precieze omvang van de zone is punt van discussie geweest. Voor de omvang van de zone ging de voorkeur van het college uit naar de zone die een groot deel van Ede-stad omvat. Inmiddels is duidelijk, dat het vooral om het centrum van Ede zal gaan.

  • Naar uitzending Informatieve bijeenkomst + alle plannen (18-11-2021 | gemeente Ede): [ klik hier ]
  • Naar uitzending Besluitvormende bijeenkomst (09-12-2021 | gemeente Ede): [ klik hier ]

Kaart: Gemeente Ede. Dit waren de vier mogelijke gebieden waarvoor een zero-emissie maatregel zal kunnen gaan gelden.

Op 9 december 2021 is door de gemeenteraad gekozen voor een zone, (in de kaart: 'Rechterhelft'), met circa 60% van de stad Ede.


Windpark Maandereng | gerealiseerd

Sinds 2015 staan er twee windmolens naast de A12. Ter hoogte van Ede wekt de wind ieder jaar ruim elf miljoen kilowattuur op waar duizenden gezinnen in Nederland gebruik van kunnen maken. Dit windpark heeft zijn naam te danken aan het nabijgelegen knooppunt Maanderbroek. Naast de windmolens vind je het bedrijventerrein BT A12 waar meerdere bedrijven dankzij hun zonnepanelen voor nog meer groene energie zorgen.


Ede gaat steeds minder energie verbruiken


Windmolens rond Ede | eerste planfase

De gemeente Ede kijkt op dit moment naar meer locaties om windmolens te plaatsen. De meeste liggen langs de snelwegen A30 en A12. 

Diverse bewonersgroepen hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van de plaatsing van molens van 120-140 meter hoogte.

Het ligt in de verwachting dat in 2022 hier een besluit over genomen gaat worden.

Kaart: Gemeente Ede.


Zonnepark en -lint geluidswal A12

Plan is langs de A13 en A30 zonnepanelen te leggen. Dat moet eind 2025/ begin 2026 zijn beslag krijgen.


Windenergie rond A12 en A30 | tweede planfase

Volgens de gemeente Ede zijn er (maart 2022) negentien geschikte plekken om windmolens te plaatsen. Dat betekent niet dat er echt negentien windmolens geplaatst worden. In de komende periode wordt duidelijk hoeveel dan wel. Met een zogenaamd Energiecluster onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners meedenken over deze windmolens. Men wil ook dat de omgeving profiteert van de opbrengst van de windmolens. Alle 19 locaties liggen langs de snelwegen A12 en A30. Langs de A30 staan al twee windmolens.

In [ deze website ] kun je een beschrijving bekijken van elke potentiële locatie.


Zonnepanelen | op dak brandweerkazerne

Op de brandweerkazerne in Ede zijn in 2016 454 zonnepanelen geplaatst. De komst van het pv-systeem was een initiatief van de burgercoöperatie ValleiEnergie. De jaarproductie is 91.000 kilowattuur.

Het gaat om Duitse zonnepanelen die uitgerust zijn met power optimizers van SolarEdge. Nieuwkerk Consultancy adviseert, ontwerpt, levert en installeert de zonnepanelen en verzorgt de komende 15 jaar het onderhoud.

Bewoners konden inschrijven op de afname van de geleverde energie.


Zonnepanelen | op dak bedrijven | als voorbeeld: Plantion

Op het gebouw van Plantion liggen maar liefst 18.500 zonnepanelen. Bekijk één van de twee informatievideo's voor meer informatie.

 

 

In de video's zie je het verhaal van de uitvoerders van dit project.


Zonnepanelen | op daken van huizen

De meeste zonnepanelen in Ede liggen gewoon bij particulieren op het dak. Het aantal panelen is de laatste jaren explosief gegroeid. Fiets eens rond en je ziet waar ze liggen. De meeste mensen hebben er tussen de 8-14 stuks geplaatst. Links en rechts zie je voorbeelden aan de Arthur van Schendellaan (Componistenbuurt) en hieronder in de Kolkakkerbuurt.


De toekomst | aardwarmte

Het Ministerie van Economische Zaken verleent MPD Groene Energie de opsporingsvergunning voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Ede.

Zie ook bij [ Warmtebedrijf Ede ].

Aardwarmte is een duurzame warmtebron die binnen vier jaar aangesloten kan worden op het gerealiseerde Warmtenet in Ede. De locaties van deze proefboringen worden in samenspraak met de gemeente bepaald. Bij succesvolle boringen sluit Warmtebedrijf Ede de warmte aan op het inmiddels gerealiseerde Slim Groen Warmtenet.