Kreelse Plas | Wateren rond Ede

De Kreelse Plas is op een zonnige weekend dag een magneet voor fietsers uit Otterlo en Ede. Je kunt er heerlijk zitten op een bankje en via een goed onderhouden vlonder deels omheen lopen. Het is onderdeel van meerdere aan elkaar verbonden waterplassen. Het water is uiteindelijk de bron van de Renkumse BeekAlle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Kreelse Plas 

Oude wandelpaden | 2021

Wanneer de ‘Kreelse Plas’ is ontstaan, is onbekend. De plas ligt aan de Kreelseweg, vernoemd naar het goed ‘Kreel’. Deze weg verbindt Ede, via de Mossel, met Otterlo. Sinds eeuwen ligt er op de Ginkel, grofweg noordelijk van de Herberg Zuid Ginkel, een landbouwenclave met akkers en weilanden. Deze landgoederen/boerennederzettingen kennen we onder de namen ‘Kreel’, ‘Hindekamp’ en ‘Groot-Ginkel’. Dat in dit, overigens droge, gebied van zandgronden akkerbouw mogelijk is en was, komt doordat twee smeltwater-dalen uit de ijstijden hier samenkomen. Hierdoor werd in de loop der eeuwen een water-ondoorlatende leemlaag gevormd. Over deze schuin aflopende laag stroomt ondiep grondwater vanaf De Driesprong toe. Daardoor kent het gebied meerdere watergangen, poelen en plassen. Dit landbouwgebied is circa 150 ha groot en is bijna geheel eigendom van de gemeente Ede. Bron: Gemeentearchief.  Foto's: 2020 en 2021 (onder).

Februari 2022 | een zeer natte maand heeft het gehele gebied rond de Kreelse Plas weer vol water gezet.

Situatie april 2023 | alle vlonders zijn deze winter opgeknapt.