O - P - Q  |  Encyclopedie van Ede

Ontbreekt er nog een belangrijke link? Stuur me dan een bericht via dit [ formulier ].

Let op: eind 2021 heeft de gemeente Ede de website 'gemeentearchief.ede.nl/kennisbank' offline gehaald. Het wachten is op een nieuwe locatie van de kennisbank, zodat de bron-url's aangepast kunnen worden.


O

Oldenhof, burgemeester H.M.
Was burgemeester in Ede.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/oldenhof-burgemeester-hm/ 
Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2014-01.pdf 

Olifantenpaadjes
Een olifantenpad of olifantenpaadje soms ook wel afstekertje genoemd is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat bedoeld en onbedoeld door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat een dergelijk pad in een stuk groen, om zo een stuk van de officiële route af te kunnen snijden.

Indebuurt: https://indebuurt.nl/ede/genieten-van/opvallend-fenomeen-10-x-edese-olifantenpaadjes~91604/ 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Olifantenpad 

Omgevingswet en -visie

Gemeente Ede: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/omgevingswet 

Ommeren, Ceelman van
Op 15 juli 1600 bezoekt Ceelman van Ommeren samen met Carel van Arnhem het gebied de Sijsselt om een einde te maken aan de geschillen tussen bewoners van de buurten Ede-Veldhuizen en Maanen met betrekking tot het gebruiksrecht van de Sijsselt.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/ommeren-ceelman-van/ 

Openarchieven
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven

Ingang: https://www.openarch.nl/ 

Open Hof
De Open Hof is een kerkgebouw in de wijk Veldhuizen in Ede. Het gebouw is een ontwerp van architect K.W. Ganzevoort uit Bennekom en is geopend op 23 maart 1972.

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Open_Hof_(Ede) 

Openluchttheater
Het Openluchttheater Ede of Eder Kuil is een openluchttheater in de Nederlandse plaats Ede, dat gebouwd is in 1936 in het kader van de werkverschaffing. Sinds 1911 was op deze locatie een zandgat ontstaan door afgravingen. De architect is de heer A. Weener, toenmalig directeur van de gemeentewerken.

Canon: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/een-openluchttheater-voor-ede 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Openluchttheater_(Ede) 

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/10-cultuur-sport-recreatie-en-evenementen/openluchttheater-de-eder-kuil/ 
Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2010-03.pdf 
Aanbod evenementen: https://www.openluchttheaterede.nl/openluchttheater-ede 
Erfgoed Ede: https://www.erfgoedede.nl/nijenhuis-verhalen/45-de-geschiedenis-van-het-openluchttheater.html en https://www.erfgoedede.nl/kijlstra-verhalen/158-acoustische-tests-in-het-openluchttheater.html 

Op ten Noort, burgemeester Jhr. F.S.
Burgemeester te Ede.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/op-ten-noort-burgemeester-jhr-fs/ 

Oud Ede-Zuid

Website: https://www.oud-ede-zuid.nl/ 

Oude Kerk
De Oude Kerk in Ede is eigendom van de Hervormde Gemeente van Ede en wordt op zon- en christelijke feestdagen gebruikt voor kerkdiensten. Daarnaast worden er in de kerk regelmatig orgelconcerten en kooruitvoeringen georganiseerd. De toren is eigendom van de gemeente Ede. 

Hervormd Ede: https://www.hervormdede.nl/oudekerk/246-he 
Kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905-Oude-Kerk-Ede 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Ede) 
Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/13-godsdienst/oude-kerk/ 
Luidklokje: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2014-02.pdf 
Torenklokken: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-1990-02.pdf 
Verlichting: https://bava.nl/projecten/oude-kerk-ede/ 
Rijksdienst voor Monumenten: https://rijksmonumenten.nl/monument/14452/oude-kerk/ede/ 

Klokken: https://www.erfgoedede.nl/nijenhuis-verhalen/169-nieuwe-klokken-voor-de-oude-kerk-van-ede.html 
Herdenkingsraam: https://www.erfgoedede.nl/kijlstra-verhalen/179-het-herdenkingsraam-in-de-oude-kerk-van-ede.html 

Ouderdom per wijk en huis
Via deze websites kun je je de exacte ouderdom achterhalen van alle (koop)huizen in Ede.

WaagSociety: http://code.waag.org/buildings/#52.0363,5.6559,14 
Huispedia: https://huispedia.nl/koopwoningen/ede 

Jongerencentrum Octopus

Openluchttheater

Oude Kerk


P

Paasberg, De
Het Veluwe-massief is ontstaan in de voorlaatste IJstijd (200.000 tot 130.000 jaar geleden). Eén van de uitlopers daarvan kennen we in Ede onder de naam ‘Paasberg’. De verschillende ‘bergen’ die we in Ede en Lunteren vinden maken deel uit van een stuwwal die duidelijk te zien is vanuit de Gelderse Vallei. De naam Paasberg is waarschijnlijk ontstaan door het feit dat op deze plaats in het verleden zogenaamde paasvuren werden ontstoken.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/06-landbouw-visserij-natuurbeheer-en-milieu/paasberg-de/ 

Pabst, Van - Lawick van 
Burgemeester te Ede.

Archief Ede: [ klik hier ]
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Pabst 

Padberg, Pastoor
Op 21 april 1913 stuurde aartsbisschop Van de Wetering van Utrecht Padberg naar het Veluwse dorp Ede. In Ede zelf woonde destijds slechts ongeveer 100 katholieken, maar door de aanwijzing van Ede als garnizoensplaats groeide het aantal katholieken ineens enorm. Hij kreeg de opdracht er een parochie te stichten en een kerk te bouwen. Padberg was de eerste pastoor in Ede sinds 1583.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/13-godsdienst/padberg-pastoor/ 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fredericus_Aurelius_Reinoldus_Padberg 

Padel - Keltenwoud
Padelvereniging in Bennekom.

Website: https://keltenwoud.nl/padellen-bij-keltenwoud/ 

Pakhuis, buurtschap
Buurtschap tussen Ede en Veenendaal. Hier was vroeger een haven.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/02-bevolking/pakhuis-buurtschap/ 
Geschiedenis: https://cafetaria-pakhuis.nl/geschiedenis-pakhuis/ 

Papklok
De papklok of poortersklok was in vroeger tijden de klok die men 's avonds luidde om het sluiten van de stadspoort aan te kondigen. Voor de landarbeiders was dat het teken om huiswaarts te keren en thuis een bord pap te eten alvorens te gaan slapen; vandaar de naam.

Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-1975-01.pdf 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Papklok 

Pathe Bioscoop Ede|
Voorheen de Cinemec.

Website: https://www.pathe.nl/bioscoop/ede 

Patrimonium

Letterlijk betekent dit woord 'Woningbezit'. Diverse woning coöperaties in Nederland hadden deze naam. Die in Ede liet de Kolkakkerbuurt bouwen, ontworpen door architect G. Feenstra.

Het nieuwe Pacifica

Pallas Atheneschool Bettekamp

Villa Paludana

Pathé bioscoop

Pel, Boekhandel
Voorheen een bekende boekhandel in de Grotestraat. Het pand is begin 2023 ontmanteld en de voorgevel zal terugkomen in de nieuwebouw op deze plek.

Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-1994-01.pdf 
Erfgoed Ede: https://www.erfgoedede.nl/kijlstra-verhalen/178-boekhandel-het-wapen-van-ede-voor-de-tweede-derde-keer-hofleverancier.html 

Peppelenburg, Landgoed & Westerrode
Landgoed tussen Ede en Otterlo.

Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2013-04.pdf 

Peppelensteeg
Steek met populieren ten westen van Ede. Nu sportpark.

Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2009-04.pdf 

Pets Place
Dierenwinkel. Voorheen: Zoo&Zo, voorheen: Guppy.

Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/zakelijk/880050/pets-place-neemt-dierenwinkel-zoo-zo-over 

Pinetum de Dennenhorst
Mooie verzameling bomen nabij het Lunterse Buurtbos, ten oosten van Lunteren.

Pinetum: https://pinetum.eu/ 

Plantion
Bloemen en -plantengroothandel.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/plantion/ 
Website: https://www.plantion.nl/ 

Planviewer 
Informatie bij elk perceel in Ede.

Website: https://www.planviewer.nl/kaart of https://www.planviewer.nl/ 

Platform Amateurkunst Ede
Centrale website met het aanbod van muziek en toneel in Culture, Ericatheater, Stingerbol en kleine aanbieders.

Website: https://www.atlasvanede.nl/thema-s/kunst-en-cultuur/muziek 

Platteel, burgemeester Pieter Johannes
Burgemeester te Ede.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/platteel-burgemeester-pieter-johannes/ 

Poel, Ds. Johannes van der Poel
De Oud Gereformeerde Gemeente in Ede ontstaat in 1948, nadat eind dertiger jaren een groep gemeenteleden onder leiding van Jan Boon zich niet langer thuisvoelt in de Nederlands Hervomde Kerk. De gemeente gaat van start met 51 leden en de eerste ambtsdragers worden door ds. Joh. van der Poel uit Giessendam bevestigd.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/13-godsdienst/poel-ds-johannes-van-der/ 

Polar Bears
Waterpolovereniging.

Website: https://www.polarbears.nl/ 

Pomphuis, Oude
Hier is nu een restaurant in gevestigd, aan de Stationsweg.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/watertoren/ 
Restaurant: https://www.restaurantpomphuis.nl/

Poortwachter
Naam van het viaduct in de DR. Willem Dreeslaan, over de A12

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poortwachter_(viaduct) 

Popschool Novae

Website: https://popschool.eu/ 

Posthoorn, De 
Logement maan de (toen) Grotestraat (1761-1941).

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/posthoorn-de/ 

Postkantoor
Staat aan de Arnhemsweg. Hierin is nu een kledingwinkel gevestigd.

Informatie: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/postkantoor/ 

PostNL brievenbussen 
Kaart met alle brievenbussen in Ede.

Overzicht: https://www.postnl.nl/locatiewijzer?q=Ede&f=0&c=0 

Prehistorie
De prehistorie is eigenlijk de periode vanaf het ontstaan van de aarde tot aan het begin van de geschiedenis. ... De prehistorie is de periode vanaf dat de eerste mensen leefden die eruitzagen zoals wij, tot aan de uitvinding van het schrift.

MijnGelderland: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/ede-in-de-steentijd 
Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-1988-04-1.pdf 

Prins, Burgemeestersgeslacht
Leverde meerdere burgemeesters voor Bennekom en Ede.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/prins-burgemeestersgeslacht/ 

Proosdij, De
Eén van de boerderijen op Veldhuizen had in de volksmond van lieverlee de naam Proosdij gekregen. Dit betekent ‘goed of eigendom van de Proost’. Na 1528 is de boerderij in bezit gekomen van verschillende eigenaren. Er wordt beweerd dat de Proosdij oorspronkelijk een kloosterboerderij is geweest, bewoond door kloosterbroeders. De boerderij was een ‘versterkte hoeve’ met dikke muren en omringd door een gracht.

Gemeentearchief (tijdelijk uit de lucht): https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/05-bouwen-en-wonen/proosdij-de/ 

Proosdijkerk
Kerk op de hoek van de Veenderweg en de Proosdijerveldweg.

Wikipedia: https://reliwiki.nl/index.php/Ede,_Veenderweg_193_-_Proosdijkerk 
Website: https://www.proosdijkerk.nl/ 

Psalmberijming 1773
De psalmberijming van 1773 is een nog altijd in Nederland gebruikte berijming die in 1773 op last van de Staten-Generaal in Nederland is ingevoerd, en die daarom ook wel de Statenberijming wordt genoemd. Het uitgangspunt van deze berijming vormen de melodieën van de Geneefse psalmen en de tekst van de psalmen in het Oude Testament.

Zandloper: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/De-Zandloper-2014-03.pdf 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Psalmberijming_van_1773 

PvdA Ede
Edese afdeling van deze landelijke partij.

Website: https://ede.pvda.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/PvdAEde/ 


Q

Geen woorden met een Q nog


De Poortstraat in Ede-Zuid

Het vroegere postkantoor

Proosdijkerk