Mechelse Kuil | shortwalk

Startpunt: parkeerterrein N224, ter hoogte van schaapskooi en Juffrouw Tok.
Afstand
: 4 km. Aantal stappen: 5300.
Wandeltijd: 55 minuten. Laatst bijgewerkt: september 2023.
Scan de code: om de routebeschrijving in beeld te krijgen (= deze pagina). Route 20 (van de 75).
Wat zie je: we maken een wandeling vanaf de Zuid-Ginkel door een al duizenden jaren bewoond gebied en je maakt kennis met diverse historische plekken. De heide bloeit eind augustus het mooist.


Routekaart

Uitleg bij de kaart: (1)= herberg 'Zuid-Ginkel', monument 'huzaren WO II' | (2)= airborne herdenkingsplek | (3)= schaapskooi Zuid Ginkel | (4)= droog dal richting Renkumse Beek (gele lijn) | (5)= Mechelse Kuil | (6)= raatakkers en grafheuvel | (7)= 't Wijde Veld | (8)= Ginkelse Heide.


Beschrijving looproute | 3,3 km

 1. Start van de tocht is op één van de parkeerterreinen bij de Zuid-Ginkel, langs de N224, tussen Ede en Planken Wambuis in.
       [1] Start van de route.
 2. Steek de N224 over ter hoogte van restaurant 'Bloem'. 
 3. Loop langs de schaapskooi en volg het zandpad met het verharde fietspad ernaast.
       [2] Monumenten WO II.
       [3] Schaapskooi Zuid-Ginkel.
 4. Ga direct na het open terrein (na het grasveld) LA het zandpad in. 
       [4] Droog dal Renkumsebeek.
 5. Volg dit pad bijna een km tot je bij een hek en een huis komt.
 6. Ga hier RA en volg dit zandpad.
 7. Ga het eerste zandpad LA.
 8. Loop door tot aan de Mechelse Kuil, te herkennen aan enkele zitbankjes en een informatiebord.
       [5] Mechelse Kuil.
 9. Ga RA, loop langs het informatiebord en ga daarna weer RA, het eerste pad in.
 10. Volg dit pad terug naar het bredere zandpad en steek dit recht over (= ruiterpad 81).
 11. Volg dit pad totdat je bij een open veld met gras en heide komt.
       [6] Prehistorische raatakkers en graven.
 12. Steek een klein stukje heide over totdat je bij een hek komt.
 13. Ga RA en volg het hek langs de raatakkers en laat zo het hek links van je (= ruiterpad 81). 
 14. Ga voor de verhoogde oeverwal LA en volg zo het hek.
 15. Ga door het klaphekje heen en houdt rechts aan. 
 16. Loop richting het grasveld en steek dat recht over.
       [7] Werkkamp 't Wijde Veld.
 17. Verlaat het grasveld via weer een hekje en loop een beetje linksaf, richting de rand van de heide.
 18. Steek het fiets- en zandpad over en neem hier het zandpad de heide op.
       [8] Ginkelse Heide.
 19. Neem op de heide het tweede zandpad RA en loop richting de schaapskooi.
 20. Loop terug naar de oversteekplek over de N224 en je komt zo terug bij het parkeerterrein.

LA=linksaf, RA= rechtsaf, RD= rechtdoor, L=links, R=rechts.Meer lezen in de Atlas van Ede

Informatie bij de route

Uitleg bij de nummers in de kaart:

[1] Start van de route.
Parkeren kun je op het nieuwe parkeerterrein, aan de noordkant van de N224. Hier vind je ook twee restaurants. 

[2] Monumenten WO II.
Rond de Zuid-Ginkel is veel gebeurd tijdens WO II. Voor restaurant Juffrouw Tok staat het monument voor de in mei 1940 gevallen huzaren. Aan de zuidkant zijn twee monumenten die de luchtlandelingen in september 1944 herdenken. Hier vindt ook jaarlijks in september een grote herdenking plaats, voorafgegaan door de landing van enkele honderden parachutisten.

[3] Schaapskooi Zuid-Ginkel.
In dit gebied zijn twee schaapskooien te vinden, met beide een kudde. Dit is de kleinste kudde van de twee. Overdag is de kudde ergens op de Ginkelse Heide te vinden.

[4] Droog dal Renkumsebeek.
In de ijstijd stroomde hier een brede smeltwaterrivier. Na het smelten van de ijstijd bleef een droog dal over. In de ondergrond stroomt echter het grondwater vanaf de Heidebloemplas richting de A12. Na de A12 is er een spreng gegraven tot in het grondwater en die voedt (na de spoorlijn) de Renkumsebeek, die uiteindelijk uitmondt in de Nederrijn.

[5] Mechelse Kuil.
Op een oude kaart uit 1632, gemaakt door Nicolaes van Geelkercken, wordt voor het eerst bevestigd, dat daar een kuil in het landschap aanwezig is. De naam die er bijgeschreven is luidt: “Michels Cuijl”. Deze plek werd gebruikt voor vergaderingen die recht konden spreken en fungeerde daarbij als rechtbank. Een dergelijke vergadering (= ding) werd op vaste tijden in het jaar gehouden. Rond de kuil speelt een sage

[6] Prehistorische raatakkers en graven.
Raatakkers worden ook wel 'celtic fields' genoemd. Dit waren kleine vierkante akkers, omgegeven door een wal. In dit gebied zijn ook verhogingen te vinden, waarin zich een prehistorische begraafplek bevindt.

[7] Werkkamp 't Wijde Veld.
Werkkamp 't Wijde Veld werd in 1935 gesticht als leer- en werkkamp voor jonge werklozen tijdens de crisisjaren. Het lag aan de oostelijke rand van de Ginkelse Hei en werd op 13 maart 1935 officieel geopend. Het kamp telde zes barakken, waarvan er twee bestemd waren voor wonen en slapen. Toen op 17 september 1944 geallieerde parachutisten op de Ginkelse heide landden, werd het barakkenkamp door hen bezet. Er volgde een hevige strijd met de Duitsers. Het kamp werd zwaar beschadigd en een deel brandde af. Het betekende het einde van het werkkamp. De contouren van 't Wijde Veld zijn nog steeds zichtbaar. 

[8] Ginkelse Heide.

De Ginkelse Heide wordt van de Eder Heide gescheiden door de Verlengde Arnhemseweg (N224). Op de Ginkelse Heide loopt een schaapskudde van circa 160 schapen. Bij de schaapskooi bevindt zich een gedoogzone voor het oplaten van vliegers. In dit gebied ligt ook een vliegveldje, dat in gebruik is door twee modelvliegtuigclubs en waarvoor een vergunning is afgegeven. Op 17 september 1944 vonden op de Ginkelse Heide geallieerde luchtlandingen plaats in het kader van Operatie Market Garden. De luchtlandingen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne monument bij de Verlengde Arnhemseweg, ter hoogte van de schaapskooi.


Diashow short walk Mechelse Kuil

Diashow met 45 foto's langs de door mij in september 2023 gelopen route.