Noordplein

Het Noordplein wordt na de 'omklap' van station in Ede-Wageningen in februari 2024, nu fors aangepakt. De werkzaamheden hier zullen tot ver in 2025 voortgang vinden. Daarna zullen er waarschijnlijk nog diverse appartementengebouwen gaan komen. Via deze pagina houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen hier. [ Zie hier ] voor alle discussie rond het plein tot 2024. [ Zie hier ] voor de parallelle ontwikkelingen op het Zuidplein. [ Zie hier ]  voor mijn eigen plan in mijn 'Schetsboek van Ede'. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Juni 2024 | geluidswal Witte Hindepark

Deze foto's: 18 juni 2024. Eerst wordt het zand ingereden, waarna het zand wordt opgepakt en er hoogte wordt gecreeerd. 

Vanaf half augustus is het niet meer mogelijk met zware machines te komen op het gebied waar eerder de fietsenstalling aan de noordzijde stond. Er is daarom nu begonnen met het storten van zand, dat straks een geluidswal moet vormen, onder meer ter geluidswering voor de bewoners van De Witte Hinde. Sinds de afbraak van de fietsenstalling leveren voorbijrijdende treinen een stuk meer geluidsoverlast op. Op deze plek komt dus geen standaard geluidswal, zoals die wel langs de Parkweg is aangebracht. Deze foto's: 17 juni 2024.