Noordplein

Het Noordplein wordt na de 'omklap' van station in Ede-Wageningen vanaf februari 2024, fors aangepakt. Via deze pagina houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen hier. [ Zie hier ] voor alle discussie rond het plein tot 2024. [ Zie hier ]  voor mijn eigen plan in mijn 'Schetsboek van Ede'. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Februari 2024 | leegmaken Noordplein

27 februari: de laatste fietsen en fietsenrekken worden verwijderd

Hier is alles al weg

Alle losse gebouwtjes en objecten worden ontmanteld

In de weg staande bomen worden gekapt


Februari 2024 | omleggen stroomkabels

In augustus zullen de delen van de nieuwe Westtunnel verplaatst worden vanaf het terrein voor de Frisokazerne, naar de Stationsweg. Hiervoor is het nodig dat alle stroomkabels die daar nu in de grond liggen, worden verplaatst. Op 5 februari is begonnen met deze omlegging. Deze kabels voorzien onder meer restauratie Kapa-Docie van stroom.


Februari | verplaatsing fietsenrekken

Deze maand worden alle fietsenrekken van zowel het Noord- als het Zuidplein, verplaatst naar een tijdelijk gebied achter de Frisokazerne. Bedoeling is op 23 februari alle fietsenrekken verplaatst te hebben. Vanaf 23 februari is het niet meer mogelijk op de beide pleinen fietsen te stallen. Op het Noordplein komt begin 2025 een nieuwe niet overdekte fietsenstalling terug, op de plek waar nu de stationshal is te vinden.


Januari 2024 | verbreden aanvoerroute Westtunnel

Bij de aansluiting van het werkterrein van de Westtunnel met de Klinkenbergerweg is de vervoersroute verbreed, waarlangs in augustus de tunneldelen vervoerd zullen gaan worden.


Januari 2024 | bomenkap voor vervoer Westtunnel

Bij de aansluiting van het werkterrein van de Westtunnel met de Klinkenbergerweg zijn de eerste bomen gekapt om ruimte te creëren voor de vervoersroute, waarlangs in augustus de tunneldelen vervoerd zullen gaan worden.


Inrichtings- en groenplan Noordplein | 2025


Groenplan voor het Noordplein in 2025 | Bronkaart: (c) gemeente Ede 2023. 
Uitleg bij de nummers:

  • (1)= gebouw De Witte Hinde aan Stationsweg, blijft toegankelijk via een aan te leggen ventweg (2),
  • (2)= ventweg, exclusief voor bewoners/leveranciers De Witte Hinde, de weg loopt dood en bij (2) is een keerplek, er komt een steile helling naar het tunneltalud, een hekwerk komt tussen de ventweg en het steile talud.
  • (3)= aflopende toegang tot de Westtunnel (fietsers en voetgangers), onderdeel van de snelfietsroute vanaf Ede-Centrum naar Wageningen,
  • (4)= gratis, niet bewaakte en niet overdekte fietsenstalling voor circa 2000 fietsen (op plek huidige stationsgebouw),
  • (5)= gebouw Kappa-Docie (cafetaria blijft daar voorlopig),
  • (6)= kiss-and-ride (halen en brengen met eigen auto), taxistandplaatsen vind je aan andere zijde van het spoor (zuidzijde). Vanaf hier kun je perron 1 betreden voor de trein naar Amersfoort en vanaf perron 1 naar de stationstunnel afdalen, om vanaf daar naar een ander spoor te gaan. Dit kan met de trap en lift (naar boven én beneden) of met de roltrap (alleen omhoog).
  • (7)= bestaande waardevolle bomen (1x Amerikaanse eik en 6x Esdoorn uit circa 1930); dit terrein loopt geleidelijk af naar het talud van de fietstunnel; omdat hierdoor een brede toegang ontstaat, moet dit het gevoel van veiligheid vergroten.
  • (8)= 2x bestaande monumentale zomereiken uit circa 1900.
  • (9)= steil talud met hekwerk tussen de ventweg voor De Witte Hinde en de glooiing van de fietstunnel, bij de gele lijn is de laatste plek om de Stationsweg nog te kunnen oversteken; bij de gele lijn begint het afdalen naar de tunnel.
  • Rode lijn: fietsroutes, groene lijn: wandelroutes, blauwe lijn: autoroutes.

De letters in het aan te leggen groen corresponderen met de namen van de te planten bomen, struiken en in te zaaien bloemen. Zo is een Qr een zomereik, PaC staat voor prunusboom en Bd voor vlinderstruiken. Het gebied van het huidige busstation wordt voorlopig ingezaaid met gras, in afwachting van de definitieve plannen voor het Noordplein. Hier kunnen nog appartementengebouwen komen en er is ook een fietsviaduct richting het World Food Center in de plannen aanwezig.


Inrichtingsplan voor het Noordplein in 2025. De gele lijn geeft de laatste mogelijkheid aan om de Stationsweg te voet over te steken. Vanaf dit punt loopt de fietsstraat naar beneden, richting de Westtunnel | Bronkaart: (c) gemeente Ede 2023.


Opbouw fietsstraat Stationsweg ter hoogte van De Witte Hinde (DWH): (1)= gebouw DWH, (2)= tuin en paden DWH, (3)= ventweg voor DWH (voorheen de stoep), (4) parkeerhavens en stoep DWH (voorheen de rijbaan), (5)= steile rand naar tunneltalud met hekwerk, (6)= fietsroute naar Westtunnel (voorheen stoep), (7)= wandelpad naar Westtunnel (voorheen groen), (8)= 7 monumentale bomen uit 1930, (9)= toegang fietsers voor route naar niet-overdekte fietsenstalling, (10)= keermogelijkheid auto's voor bezoekers DWH | Bronkaart: (c) gemeente Ede 2023.


Situatie najaar 2023