56. Mechelse Kuil en 't Wijde Veld  |  Mooi Ede

Als je door het bosgebied loopt, ten noorden van de Zuid-Ginkel, is het moeilijk te zien dat hier enkele historisch interessante plekken liggen. Zo vind je er prehistorische graven en celtic fields (raatakkers), een jaren '30- werkkamp en diverse herinneringen aan de WO II. Ook loopt hier, onder de grond in een droog dal, met het  water dat komt vanaf de Heidebloemplas, dat kilometers verder het begin zal vormen van de Renkumse Beek. Voor beelden van toen en nu: [ klik hier ].

Je kunt parkeren bij het ruime parkeerterrein bij de Ginkel aan de N224. Camping Zuid Ginkel is een authentieke camping midden in de natuur. Er zijn zowel kampeer- als seizoensplaatsen. Bij de parkeerplaats zijn ook twee restaurants aanwezig, voor lunch en diner. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma. 


Mechelse Kuil

Op een oude kaart uit 1632, gemaakt door Nicolaes van Geelkercken, wordt voor het eerst bevestigd, dat daar een kuil in het landschap aanwezig is. De naam die er bijgeschreven is luidt: “Michels Cuijl”. Deze plek werd gebruikt voor vergaderingen die recht konden spreken en fungeerde daarbij als rechtbank. Een dergelijke vergadering (= ding) werd op vaste tijden in het jaar gehouden. Hier kwamen alle vrije mannen bij elkaar. De plek waar een 'ding' werd gehouden werd door een priester (van een heidense godsdienst) ingewijd en was zo een heilige plaats. Daar heerste dan ook de dingvrede. Er werden geen wapens gedragen en deze vrede duurde voor de gehele periode van het ding. Na 1922 (stichting Enka) is de grondwaterstand hier zo gedaald, dat de kuil droog is komen te staan. Rond de kuil speelt een sage. Bron: Historisch Museum Ede.


Uitleg bij de kaart: (1)= Mechelse Kuil, (2)= 't Wijde Veld, (3)= schaapskooi Zuid-Ginkel, (4)= monument Belgisch Vluchtoord, (5)= Natuurcentrum, (6)= raatakkers (celtic fields) en grafheuvels, (7)= Ginkelse Heide, (8)= bosgebied De Sijsselt, (9)= camping, (10)= groot parkeerterrein en horeca.


't Wijde Veld | jaren '30 werkkamp

Werkkamp 't Wijde Veld werd in 1935 gesticht als leer- en werkkamp voor jonge werklozen tijdens de crisisjaren in de Nederlandse gemeente Ede, aan de rand van de Ginkelse Heide. 't Wijde Veld werd opgericht door de Centrale voor Werklozenzorg, een initiatief van de Raad van Nederlandse kerken voor praktisch Christendom. Het lag aan de oostelijke rand van de Ginkelse Hei en werd op 13 maart 1935 officieel geopend. Het kamp telde zes barakken, waarvan er twee bestemd waren voor wonen en slapen. Toen op 17 september 1944 geallieerde parachutisten op de Ginkelse heide landden, werd het barakkenkamp door hen bezet. Er volgde een hevige strijd met de Duitsers. Het kamp werd zwaar beschadigd en een deel brandde af. Het betekende het einde van het werkkamp. De contouren van 't Wijde Veld zijn nog steeds zichtbaar. Bron: Wikipedia.


Wandelen in dit gebied