Rijksmonumenten | Ede | 26-50

De gemeente Ede kent 350 gemeentelijke en 224 Rijksmonumenten. De stad Ede kent 75 Rijksmonumenten. In de subpagina's van dit onderdeel breng ik de Rijksmonumenten allemaal in beeld. Wil je een kaart zien met alle monumentinformatie? [ klik dan hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


26. Grafheuvels | Wekeromseweg - 27. Grafheuvels | Driebergweg - 28. Grafheuvels | Groot Ginkelseweg

29. Grafheuvels | Heidebloemallee - 30. Grafheuvels | Apeldoornseweg - 31. Grafheuvels | Wijde Veldweg - 32. Grafheuvels | Wyde Veldpad

Deze foto's: grafheuvels landgoed Valouwe, aan Wekeromseweg

Deze foto's: de Drieberg | Eder Heide.


33. Gasfabriek | fabriek - 34. Gasfabriek | Zuiverhuis - 35. Gasfabriek | dienstwoning


36. Transformatorhuisje | Asakkerweg

Dit transformatorhuisje met tegeltableau, is gebouwd tussen 1920 en 1930 in opdracht van de P.G.E.M. naar ontwerp van het type G4L van G. Versteeg in zakelijk expressionistische bouwtrant. Het trafohuisje is gesitueerd op de hoek van de Asakkerweg en de Kerkhoflaan binnen de bebouwde kom van Ede. De brede voorgevel met de stalen deur van de hoogspanningsruimte is gericht naar de Kerkhoflaan. De houten deur van de laagspanningsruimte bevindt zich in de smalle gevel aan de Asakkerweg. Het oorspronkelijk hekwerk van het met grind omgeven trafohuisje is verwijderd. Bron: Monumentenregister.


37. Gaslantaarn | Maandereind


38. Nieuwe Kerk | Verlengde Maanderweg

Vrijstaande Nederlandse Hervormde KRUISKERK 'De Nieuwe Kerk' naar ontwerp van de architect T.G. SLIJKHUIS uit Apeldoorn uitgevoerd in 1937-38 in opdracht van het College van Kerkvoogden en Notabelen der Nederlandse Hervormde kerk te Ede. Het ontwerp van de kerk is beïnvloed door het zakelijk expressionisme en dan met name de Nieuwe Haagse School met invloeden vanuit de Delftse School. 'De Nieuwe Kerk' bevindt zich binnen de bebouwde kom van Ede aan de Verlengde Maanderweg. Tegen de achterzijde (noordwestgevel) bevindt zich een latere aanbouw van één bouwlaag met plat dak. De aanbouw bezit geen monumentale waarde. Bron: Monumentenregister.


39-50. Openluchttheater | Burgemeesterbuurt
Het gaat om een verzameling van 12 monumenten: speelveld, toneelgebouw, parkaanleg, muziekpodium, orkestbak, tribune, kaartverkoopgebouwen, toiletgebouwen.

Bron: Historisch Museum Ede.

Bron: ansichtkaart.

Bron: Historisch Museum Ede.