Natuurcentrum Veluwe | De Ginkel | Musea in de gemeente Ede


Info: Doel en functie van het Natuurcentrum is o.a. stimulering van deelname aan doe-activiteiten in de natuur, het centrum als vertrekpunt laten fungeren voor excursies en rondleidingen, het verstrekken van informatie over natuurgerichte activiteiten zoals wandelen, fietsen, bezoek aan onze wildkansel.  Er is een bijenstal waarin de Edese Bijenverenigingen acht bijenvolken huisvesten. Op speciale dagen wordt daar door de imkers uitleg gegeven over het leven van deze interessante diertjes. Het centrum en de tuin zijn vrij toegankelijk. Voor de kinderen is er een kabouterroute uitgezet. Let op: de komende jaren gaat het natuurcentrum ingrijpend veranderen. Ook gaat er wat gebeuren rond het parkeren in dit gebied. Website: https://natuurcentrumveluwe.nl/ Zie ook bij 'Mooi rond Ede': [ klik hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma. 

English: The aim and function of the Nature Center is, among other things, to encourage participation in activities in nature, to allow the center to function as a starting point for excursions and guided tours, to provide information about nature-oriented activities such as walking, cycling and visiting our game chancel. There is an apiary in which the Ede Bee Societies house eight bee colonies. On special days, the beekeepers explain the life of these interesting animals. The center and the garden are freely accessible. Website: https://natuurcentrumveluwe.nl/See also 'Mooi rond Ede': [ click here ]. All photos: (c) Allard Bijlsma.De niet (meer) levende natuur


Kabouterpad