Ede in 1932 | uitbreidingsplan | Oude kaarten

Alleen in het gearceerde gebied vond je in 1932 aaneensluitende bebouwing. Langs wegen als de Molenstraat en Veenderweg, lagen nog maar enkele losse huizen. De Klinkenberg was nog onbebouwd. Verkeer vanuit Arnhem moest nog via De Arnhemse weg, Grotestraat en Boschpoortstraat naar de Amsterdamse weg, om richting Utrecht te kunnen gaan. Tussen Op den Berg en de Oude Arnhemseweg zijn wegen geprojecteerd (gestippeld), die er zo nooit zijn gekomen. De Sterrenberg zou 10 jaar later het gemeentehuis worden, na het afbranden van het gemeentehuis aan de Grotestraat (nu: Notaris Fischerstraat/ ten zuiden van (2), de Noorderkerk uit 1903). Bron: Gemeentearchief Ede. 


Klik op de kaart om hem te vergroten.

Klik op de kaart om hem te vergroten.