Bodem- en grondprofielen  |  Landschap Ede

Via de website DINOloket kun je zelf voor honderden locaties in Ede bodem- en grondprofielen opvragen en bekijken. Soms is maar 3 meter diep geboord en soms wel 100 meter. Het geeft je een beeld over wat er in de ondergrond zit: zand, grind, veen en/of klei. Wil je zelf grondboringdata bekijken voor een plek in Ede? Klik dan [ hier ] voor de website. Kies (links) voor de optie 'Bodem- en grondonderzoek' en zoom in op de kaart. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Lange Akkers | Op den Berg | +33 m NAP

Deze boring is gedaan in 1991, bij de aanvang van de bouw van appartementen op deze plek. Er werd tot 92 meter diep geboord. Opvallend zijn de grindlagen (Saalien-ijstijd), tussen de 5 en 10 meter diep. In de diepere ondergrond komt klei voor. Bron: DINOloket.nl. 

Proosdijpark | +15 m NAP

Deze boring is gedaan in 1946 en ging tot 40 meter diep. Opvallend is een laag(je) veen, op zo'n 5 meter diepte. De rest is dekzand, aangevoerd door de wind (Weichselien-ijstijd). Bron: DINOloket.nl. 


Beatrixplein | +18,3m NAP

De Beatrixbuurt is gebouwd op het Maanderzand. In de tuin vind je ruim 1 meter fijn stuifzand (Weichselien-ijstijd) en daaronder begint het grovere zand van de stuwwal (Saalien-ijstijd). Vind je eerst zwarte aarde in je tuin, dan is dat na 1960 handmatig daarop aangebracht.

Kreelse Plas | +24,5 m NAP

Dieper dan 2 meter vind je het grovere zand van de stuwwal (Saalien-ijstijd). Daar is later met de wind stuifzand (Weichselien-ijstijd) opgekomen en daar bovenop uitgespoeld grover zand vanaf de stuwwal (spoelzandvlakte/ sandr).