ValleiEnergie  | duurzame energie

ValleiEnergie is een energiecoöperatie in de Foodvalley. Je kunt bij hen 100% lokale groene stroom afnemen, meedoen met bestaande projecten of zelf een duurzaam project starten. Samen met inwoners en bedrijven uit de omgeving wil ValleiEnergie:

  • lokaal 100% groene stroom opwekken voor lokaal gebruik.
  • het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.
  • zoveel mogelijk energie besparen.
  • een gemeenschap vormen die betrokken is bij het opwekken en gebruiken van duurzame energie.
    investeren in de eigen omgeving: we werken zonder winstoogmerk.

Website: https://valleienergie.nl/    Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  Enkele in Ede uitgevoerde of gestarte projecten:


Gepland: zonnewal op geluidswal A12

In december 2022 heeft Rijkswaterstaat bepaald dat zonnepanelen op de geluidswal van de A12 bij Ede, geen overlast zullen opleveren voor automobilisten en omwonenden. De coöperatie ValleiEnergie mag nu de zonnewal gaan ontwikkelen. De zonnepanelen op de geluidswal gaan energie opwekken voor ruim 600 huishoudens. Grote voordeel van plaatsing hier is, dat er geen openbare ruimte verloren gaat. De geluidswal ligt er namelijk al. [ naar bericht gemeente Ede ].


Zonnepanelen op daken

Gerealiseerd: 454 zonnepanelen op het dak van de brandweerkazerne.

Gerealiseerd: 246 zonnepanelen op gymzaal Wulplaan.


Projecten aan de Meikade

Gerealiseerd: 1150 zonnepalen op daken van de opstallen van eigenaar Geurt van den Brandhof

Gestart in het najaar van 2021: ruim 5000 zonnepanelen liggen inmiddels in een zonneveld van 2 hectare.

Juni 2022: op een paar panelen na, is het zonnepark gereed. Het gras tussen de panelen wordt begraasd door schapen. De omvormers zoemen dat het een lust is: er wordt elektriciteit opgewekt!