ValleiEnergie  | duurzame energie

ValleiEnergie is een energiecoöperatie in de Foodvalley. Je kunt bij hen 100% lokale groene stroom afnemen, meedoen met bestaande projecten of zelf een duurzaam project starten. Samen met inwoners en bedrijven uit de omgeving wil ValleiEnergie:

  • lokaal 100% groene stroom opwekken voor lokaal gebruik.
  • het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.
  • zoveel mogelijk energie besparen.
  • een gemeenschap vormen die betrokken is bij het opwekken en gebruiken van duurzame energie.
    investeren in de eigen omgeving: we werken zonder winstoogmerk.

Website: https://valleienergie.nl/    Enkele in Ede uitgevoerde of gestarte projecten:


Zonnepanelen op daken

Gerealiseerd: 454 zonnepanelen op het dak van de brandweerkazerne.

Gerealiseerd: 246 zonnepanelen op gymzaal Wulplaan.


Projecten aan de Meikade

Gerealiseerd: 1150 zonnepalen op daken van de opstallen van eigenaar Geurt van den Brandhof

Gestart in het najaar van 2021: ruim 5000 zonnepanelen liggen inmiddels in een zonneveld van 2 hectare.

Juni 2022: op een paar panelen na, is het zonnepark gereed. Het gras tussen de panelen wordt begraasd door schapen. De omvormers zoemen dat het een lust is: er wordt elektriciteit opgewekt!