2022 | Elias Beeckman 3 en 5  |  leegstaande gebouwen

Deze gebouwen stonden bij de vroegere ingang van de Elias Beeckmankazerne. Ze wachten op een nieuwe bestemming. Via borden wordt gewaarschuwd voor gevaar voor instorting en de aanwezigheid van asbest. De gebouwen staan bekend als gebouw 3 en gebouw 5. Ernaast staat het vroegere kantinegebouw, gebouw 2.


Situatie december 2022.