SOMA | machinistenopleiding

Het SOMA College is ontstaan uit de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW) in 1958. Deze stichting kocht een stuk grond in de gemeente Ede om ongehinderd met machines en het ‘werken aan de weg’ te oefenen. Er was in de jaren 50 grote behoefte aan machinisten. In cursussen van zes weken werd aan de machinisten en monteurs in spé op dit oefenterrein de fijne kneepjes van het vak geleerd. De officiële erkenning door het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, resulteerde in de oprichting van Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor Aannemersbedrijven (SOMA). Men verhuisde toen naar een gebied aan de Verlengde Maanderweg. Op het terrein was ook een stoomwalsmuseum en die hield regelmatig optochten door Ede.  In 1970 werd op deze plek nieuwbouw betrokken. De SOMA is sinds 1999 gevestigd in de stad Harderwijk, waar het nog steeds dezelfde opleidingen aanbiedt. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


1958 | start op Landgoed Zonneoord

Dit terrein is nog goed in het landschap te herkennen, doordat er een hoge aarde wal rondom ligt. Het is vrij toegankelijk om te wandelen. Honden zijn niet toegestaan, door de aanwezigheid van grote grazers. Vanaf de Barteweg is een klaphek en opgang gemaakt, zodat je het terrein kunt betreden. 

Zicht op de aarden wal, gezien vanaf de Barteweg, richting het oosten. Volg je die weg, dan kom je uit bij de Hessenweg.

Zicht op het vroegere oefenterrein. Je kunt hier vrij wandelen. Eigenaar van dit terrein: https://www.zonneoord.nl/natuur 


1964-1999 | locatie Verlengde Maanderweg

De SOMA-opleiding had hier een groot gebied, tussen de spoorlijn, Kerkweg en de Verlengde Maanderweg. Hier vond je de opleidingsgebouwen, de praktische oefenterreinen en een klein stoomwalsenmuseum. De stoomwalsen denderden regelmatig door Ede heen, bijvoorbeeld tijdens de Heideweek. Op dit terrein ligt nu de woonwijk Somahof.

Hoofdingang nieuwbouw. Bron: Historisch Museum Ede.Voor meer foto's en afbeeldingen: [ klik hier ]

Nieuwbouw in 1970. Bron: Historisch Museum Ede. Op de achtergrond zie je de spoorlijn Arnhem-Utrecht.


1999: vertrek naar Harderwijk

Website van de huidige opleiding in Harderwijk: https://www.soma-college.nl/ 


Nu: een woonwijk

Sinds 1999 heeft het SOMA-terrein braak gelegen. In 2019 is het terrein bouwrijp gemaakt, waarna in 2020 is begonnen met de bouw van de wijk Somahof. In 2022 werden de laatste huizen opgeleverd en het jaar erna is begonnen met het afronden van het inrichten van de omgeving. 

NU: 2020. Het gehele terrein ligt nog braak. De eerste huizen van een nieuwe wijk worden gebouwd.

NU: 2021. Het gehele terrein is in no-time volgebouwd. De straat heet hier Somahof.