SOMA | machinistenopleiding

Het SOMA College is ontstaan uit de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW) in 1958. Deze stichting kocht een stuk grond in de gemeente Ede om ongehinderd met machines en het ‘werken aan de weg’ te oefenen. Er was in de jaren 50 grote behoefte aan machinisten. In cursussen van zes weken werd aan de machinisten en monteurs in spé op dit oefenterrein de fijne kneepjes van het vak geleerd. De officiële erkenning door het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, resulteerde in de oprichting van Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor Aannemersbedrijven (SOMA). Op het terrein was ook een stoomwalsmuseum en die hield regelmatig optochten door Ede.  DE SOMA is nu gevestigd in de stad Harderwijk.


Toen 1959-1999: de school

Hoofdingang. Bron: Historisch Museum Ede.Nieuwbouw in 1970. Bron: Historisch Museum Ede.


Nu: een woonwijk

NU: 2020. Het gehele terrein ligt nog braak. De eerste huizen van een nieuwe wijk worden gebouwd.

NU: 2021. Het gehele terrein is in no-time volgebouwd. De straat heet hier Somahof.