Stadspark Ede | chronologisch verslag

Op deze pagina laat ik chronologisch zien wat de ontwikkelingen zijn rond het plan en de uitvoering ervan. Voor alle foto's geldt: (c) Allard Bijlsma.


2024 | april

Half april 2024 is gestart met het ontwikkelen van het Stadspark Ede. Begonnen is op het Stadhuisplein.


2022

Eind februari 2022 wordt het plan gepresenteerd, in een mooi vormgegeven en over het algemeen goed leesbaar (her en der wel wat erg uitgebreid en technisch) document van 83 pagina's. [ naar plan en PDF ]


2021

De gemeente houdt in 2021 een enquête onder de bewoners. Ik heb ook meegedaan en ontving na afloop (december 2021) de resultaten. Hieronder resultaten van enkele gestelde vragen. In totaal hebben 2100 mensen de enquête ingevuld, vooral door bewoners van het Centrum (23%). Ruim 45% geeft aan het gebied van het Stadspark de afgelopen 2 jaar niet te hebben bezocht. Een meerderheid vindt het gebied onsamenhangend. Dit komt natuurlijk vooral door de aanleg van de Raadhuisstraat en het afkappen van de Bergstraat. Bewoners lijken het bestaande te koesteren en willen alleen kleinschalige activiteiten in dit gebied.