Arthur Koolkwartier

Nog maar sinds enkele decennia zijn de kazernes rond Ede verlaten door defensie. De Arthur Kool kazerne (1908) (1) en Van Essen kazerne (1908) (2) zijn beiden nog intact en zijn (Arthur Kool) en worden (van Essen) verbouwd tot wooneenheden. Dit Arthur Koolkwartier (3) laat een prachtige tweede bestemming zien van de stallen waar ooit de honderden paarden van de artillerie stonden. Bezoek in één van de voormalige stallen het Platform Militaire Historie (3) voor meer informatie bij de geschiedenis. Ook de Bergansiuskazerne (4) ligt hier. Meer naar het oosten liggen nieuwere kazernes, zoals de Elias Beeckmankazerne (5). Het gehele gebied is een wandeling waard. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma. Basiskaart: openstreetmap.org.


De Arthur Koolkazerne

De Van Essenkazerne, in 2021 in afwachting van renovatie en ombouw tot appartementen.

De Arthur Koolkazerne is eerder al verbouwd tot appartementen.


Geschiedenis Arthur Koolkazerne

De Arthur Koolkazerne is een voormalige artilleriekazerne in de Gelderse plaats Ede. De kazerne werd gebouwd tussen 1906 en 1908 in zogenaamde chaletstijl. Het gebouw is gebouwd in een H-vorm en vrijwel identiek aan de ernaast gelegen Van Essenkazerne. In 1909 vestigde het 1e Regiment Huzaren zich in deze kazerne. Dit zou zo blijven tot aan de mobilisatie van 1914. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwamen de Huzaren niet terug naar Ede. In 1922 werd de 2e Artillerie Brigade in de Kool- en de Van Essenkazerne ingekwartierd.

In de Tweede Wereldoorlog was de kazerne in gebruik bij de Waffen-SS, die hem onder andere gebruikte voor opleidingen. De naam werd toen samen met die van de Bergansius- en Van Essenkazerne gewijzigd in 'Bismarck- Kaserne'. Na de oorlog werden er militairen voor het 2e Regiment Veldartillerie opgeleid voorafgaand aan uitzending naar Nederlands-Indië. Vanaf 1948 was het Depot Veldartillerie er gevestigd en vanaf de jaren 50 werden er opleidingen voor diverse geschutstypen gegeven voor het nieuw opgerichte "Regiment Veld Artillerie van Essen". Bron: Wikipedia.


Rating: 2.5 sterren
2 stemmen

Wonen en werken in een historische setting

Klik op een foto voor een vergroting en een diashow.


Van Essenkazerne

In 2022 is gestart met de ombouw van de Van Essenkazerne tot appartementen.

Geschiedenis Van Essenkazerne

De kazerne werd gebouwd tussen 1906 en 1908 in zogenaamde chaletstijl. Het gebouw heeft een H-vorm en is identiek aan de naastgelegen Arthur Koolkazerne. Beide kazernes hebben een H-vormige indeling en zijn praktisch elkaars spiegelbeeld. Het geheel is waarschijnlijk ontworpen door kapitein eerstaanwezend ingenieur Van Stolk. De eerste legereenheid die hier gevestigd werd was het 4e Regiment Veld Artillerie. Aan het begin van de mobilisatie van 1914 vond er een troepensamentrekking plaats in Ede waardoor er, het aantal soldaten (de infanteristen van de Maurits- en Johan Willem Frisokazerne meegerekend) groeide tot zo'n 8000. Naast een groot tentenkamp bij de kazerne werden ook veel soldaten bij de burgerbevolking van Ede ingekwartierd. Na de Eerste Wereldoorlog werd in de Kool- en Van Essenkazerne de 2e Artillerie Brigade gelegerd.

In augustus 1939 was de Mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog een feit en wederom kwam een groot aantal militairen, maar ook paarden (meer dan 1000) naar Ede, om vanaf hier naar hun gevechtsplaats te vertrekken. Tijdens de bezettingsjaren gebruikte de Waffen-SS de Van Essen- Kool- en Bergansiuskazerne en noemde het gezamenlijke complex Bismarck-Kaserne. Na de bevrijding in april 1945 kon het complex echter alweer worden gebruikt door militairen van het 1e Canadese Legerkorps. Na de Tweede Wereldoorlog werden was de Van Essenkazerne opleidingsplaats voor soldaten van het 2e Regiment Veldartillerie, die naar Nederlands-Indië zouden vertrekken. Bron: Wikipedia. 


Bergansiuskazerne

Foto's: begin 2022 wordt er gewerkt aan de ombouw tot appartementen. 

Foto: begin juni 2023 was de verbouwing klaar is kunnen de nieuwe bewoners erin.

Geschiedenis Bergansiuskazerne

De P.L. Bergansiuskazerne is een voormalige legerkazerne in de Gelderse plaats Ede. Het U-vormige gebouw is opgetrokken in zogenaamde zakelijk-expressionistische stijl, met elementen van de Amsterdamse School. De architect is hoogstwaarschijnlijk majoor eerstaanwezend ingenieur E. van der Staay. Op 1 januari 2011 heeft Defensie de kazernes overgedragen aan de gemeente Ede. Het terrein is opgenomen in het woningbouwproject "Veluwse Poort". De kazerne is aangemerkt als rijksmonument en zal een prominente plaats krijgen in de nieuwe wijk. Bron: Wikipedia.


Ingang kazerneterreinen

Begin 19e eeuw was de ingang van de kazerneterreinen (Maurits, Friso) aan de Stationsweg, vlak bij het station. Later kwamen er kazerneterreinen bij en kwam er een ingang ter hoogte van de Van Essenkazerne. Daar stond dit kunstwerk. Door de start van de aanleg van de Parklaan in 2022 is het (tijdelijk) een klein stukje verhuisd en begin juni is het (definitief) geplaatst aan de rand van het nieuwe Bospark.

Oorspronkelijke locatie | nu Parklaan

Tijdelijke locatie | 2022

Nieuwe locatie | juni 2023

Bij de kaart: (1) oorspronkelijke plek, (2) tijdelijke plek en (3) nieuwe plek aan rand Bospark.