Mei | dit gebeurde er vandaag

Per dag van deze maand kun je zien wat er in Ede de afgelopen 150 jaar is gebeurd. Volg alle gebeurtenissen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100075516654468 | Naar jaartallenoverzicht: [ klik hier ].


Dag Gebeurtenis
1 mei 1900 Opheffing rijkstol. Tol aan Maandereind wordt ook opgeheven.
1 mei 1903 Start productie van de stoomzuivelfabriek "Concordia".
1 mei 1906 Het 11e Regiment Infanterie trekt op 1 mei 1906 via de Arnhemseweg Ede binnen. Dit was het eerste regiment dat in Ede gelegerd werd.
1 mei 1931 De monumentale lantaarn (in het midden) bij de hoofdingang van de Maurits- en Johan Willem Friso kazernes werd aangeboden door de Edese burgerij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het garnizoen in Ede.
3 mei 1995 Canadees Monument / Centraal Monument, op de hoek Vossenakker en de Arnhemseweg in Ede, op 3 mei 1995 door burgemeester Blanken onthuld.
4 mei Dodenherdenking slachtoffers WO II.
4 mei 1960 Gedenkzuil aan de Vossenakker op de Paasberg onthuld.
4 mei 1990 Op 4 mei 1990 werd begonnen met de sloop van de panden op de hoek van de Notaris Fischerstraat en de Amsterdamseweg tussen restaurant La Façade en de Noorderkerk. In deze panden waren voorheen gevestigd: dames- en herenmodezaak van Job van de Weerd, de Basismarkt, supermarkt Edah, Van Summeren BV, Wandbekleding, Keukenstudio en als laatste de Meubelhoek.
5 mei 1913 In gebruikname van de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Ericalaan.
5 mei 1928 De opening van de speeltuin "Vooruit" aan de Kerkweg hoek Zanderijweg in Ede.
5 mei 1940 Bevrijdingsdag WO II.
5 mei 1990 Onthulling van het bevrijdingsmonument op 5 mei 1990 aan de Arnhemseweg, hoek Nieuwe Kazernelaan in Ede. Dit monument, een Sherman-tank, werd onthuld door luitenant-kolonel J. Davies, die 45 jaar geleden de leiding had over het Calgary Regiment, dat Ede bevrijdde.
7 mei 1967 Een boerderij aan de Doesburger Molenweg brandde op 7 mei 1967 af.
7 mei 1972 De afsluitbomen 'Ahobs' werden op 7 mei 1972 in gebruik gesteld bij station Ede/Wageningen.
8-12 mei 1928 In Ede werd een winkelweek en een winkelbeurs georganiseerd.
8-14 mei 1989 Audi Tennistoernooi, gehouden te Ede van 8 t/m 14 mei 1989.
9 mei 1953 Opening van Restaurant Calluna aan de Van Pabstlaan in Ede. Dit restaurant is gebouwd in 1952 bij het openluchttheater.
10 mei 1940 Duitse inval in Nederland.
10 mei 1982 Op 10 mei 1982 stelt wethouder G.W. Bos de geheel herstelde Koepel in het Lunterse Buurtbos weer in gebruik.
10 mei 2016 Herdenkingssteen Tweede Wereldoorlog is uit de muur de herberg Zuid Ginkel gehaald. Het vernieuwde monument is op 10 mei 2016 met medewerking van een Detachement Huzaren van Boreel, in attilla gekleed, op ceremoniële wijze onthuld.
11 mei 1940 Oorlogsverwoesting van de woning van de arts J.H.A. Offerhaus aan de Stationsweg 21 te Ede. Deze was beschoten vanaf de Grebbeberg
13 mei 1935 Werkkamp " 't Wijdeveld " bij de Ginkel, voor jeugdige werklozen te Ede, werd geopend 13 op mei 1935. Het bestond uit 6 barakken.
14 mei 1968 Afscheid van burgemeester dr. P.J. Platteel op 14 mei 1968.
15 mei 1935 Halte Meulunteren aan de spoorlijn Ede-Amersfoort ( Kippenlijn ) aan de Meulunterseweg in Lunteren wordt gesloten.
15 mei 1951 Op 15 mei 1951 vond de aanbesteding van Marnix College aan de Gildestraat plaats

1 mei 1903 | Zuivelfabriek Concordia

3 mei 1995 | Canadees monument

4 mei 1990 | sloop hoek Amsterdamseweg

Dag Gebeurtenis
16 mei 1845 Spoorlijn van Veenendaal naar Arnhem van de lijn Utrecht - Arnhem is in gebruik genomen.
16 mei 1931 De opening van de Christelijke Landbouwhuishoudschool, de latere gemeentelijke Muziekschool aan de Brouwerstraat 26.
16/23 mei 1986 De loden binnenmantel in de centrale afzuigschoorsteen van de ENKA-fabriek wordt vervangen door een PVC-mantel.
17 mei 1927 De bij de Edenaren zeer geliefde arts C.A.H. Weijer viert zijn 25-jarig jubileum als huisarts te Ede.
19 mei 2005 Bij sloop huis Murk Balt, aan de Beatrixlaan 8a, komt een gedenksteen met ingemetselde rol met opdruk tevoorschijn.
20 mei 1950 Het Rode Kruisgebouw op de hoek Klaas Katerlaan, Verlengde Maanderweg, wordt op 20 mei 1950 in gebruik genomen.
20 mei 1989 Geraniummarkt op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis te Ede.
23 mei 1950 De Doesburgermolen is door de gemeente Ede op 23 mei 1950 de Molen gekocht van de molenaar Ceel Roelofsen voor F.1700.
25 mei 1932 De Veldhuizerschool aan de Kraatsweg te Ede is in gebruik vanaf 25 mei 1932.
26 mei 1845 Opening eerste station Ede-Wageningen langs de Rhijnspoorweg. Het station lag 1,5km ten zuiden van het centrum van Ede.
26 mei 1911 Tot de bouw van het wachtlokaal Gemeentehuis aan het Bettekamperpad in Ede van de spoorlijn Ede-Barneveld-Nijkerk.
26 mei 1937 De eerste woning aan de Kamperfoelielaan werd op 26 mei 1937 betrokken.
26 mei 1955 Bij raadsbesluit van 26 mei 1955 besloot de gemeenteraad van Ede tot het opnieuw instellen van een jaarlijkse schapenmarkt, te houden op de 3e dinsdag van augustus.
27 mei 1684 Grote brand in de Grotestraat, die 20 huizen, 2 schuren en 4 hooibergen in de as legde.
28 mei 1928 Opening van de buslijn Ede - Apeldoorn en Arnhem - Apeldoorn.
28 mei 1938 De schaapkooi nabij boerderij 'De Kreel' staat op de plaats van de kooi die in 1938 werd afgebroken. Jonkheer C.G.C. Quarles van Ufford nam de kooi officieel in gebruik op zaterdag 28 mei 1955 om 14.00 uur.
30 mei 1953 De muziekkoepel op de Markt in Ede, gezien in westelijke richting. De muziektent werd op zaterdag 30 mei 1953 feestelijk geopend door burgemeester H.M. Oldenhof. Deze muziektent werd gebouwd ter vervanging van de houten muziektent.

20 mei 1989 | Geraniummarkt

10 mei 2016 | verplaatsing monument Ginkel

5 mei 1990 | Shermantank

16 mei 1931 | huishoudschool

26 mei 1937 | Kamperfoelielaan

16-23 mei 1986 | ENKA-pijp