'Virtual Photo Gallery Ede'

Vanuit deze pagina bezoek je de online (virtuele) Photo Gallery, geplaatst in een museum-setting met behulp van filters van het gratis programma https://photofunia.com/. Onderstaande tentoonstellingen staan online aangekondigd. [ klik hier ] voor een peek view van elke verwachte tentoonstelling. De Photo Gallery maakt deel uit van het (verzonnen) 'Museum de Drieberg'.


Virtuele tentoonstellingen | in 2022 en 2023

In 2022 en 2023 heb ik de volgende 'tentoonstellingen' kunnen openen:

  • 'Kunst in het centrum' | 2022
  • 'Architectuur Ede' | 2022
  • 'Het Groene Ede' | 2022
  • 'Geschiedenis van Ede' | 2023

Elke tentoonstelling bestond uit enkele virtuele zalen met foto's en een audiotour voor een virtuele rondtour.

Klik op de afbeelding voor een 'sneak peek' van de tentoonstellingen.

Bijschrift: Monument Belgische vluchtelingen op Eder Heide


Museum De Drieberg | planfase

Let op: onderstaande plan is een grapje en dus geen bestaand plan!

De 'Virtual Photo Gallery' zal onderdak vinden in het nieuwe geplande 'Museum De Drieberg'. Dit zal gebouwd worden in het gebied van het voormalige 'Tuincentrum Kernhem'. Dit museum wordt verdiept aangelegd en zal zich grotendeels onder de grond gaan bevinden (1). Het wordt voorzien van een sedumdak, waardoor het op zal gaan in het landschap. De tuinen zullen qua sfeer aan gaan sluiten op het huidige Landgoed Kernhem. Bij (2) is een beeldentuin gepland. Het museum staat gepland voor 2030. De Atlas van Ede is opdrachtgever. Bij (3) komt een kabelbaan-station, voor een verbinding met het centrum.

Het 'Museum De Drieberg' zal alleen toegankelijk zijn te voet, per fiets en via een aan te leggen kabelbaan. Deze kabelbaan (1) zal over de N224 lopen en eindigen op het huidige parkeerterrein bij de Driehoek. Dit parkeerterrein zal deel gaan uitmaken van het geplande 'Park Paasberg'. Optioneel zal er ook een kabelbaan naar de top van de Paasberg (2) komen. Staat in de planning voor 2029. Met de kabelbaan zal autoverkeer bij Landgoed Kernhem worden voorkomen. De Atlas van Ede participeert.

Let op: bovenstaande plan is een grapje en dus geen bestaand plan!