12. Oud en nieuw Rietkampen  |  Mooi in Ede

Decennialang zijn er in Ede nieuwbouwwijken aangelegd, waarbij de oude historische structuren, zoals wegen en boerderijenlinten, werden afgebroken. Voorbeelden van dergelijke wijken zijn Veldhuizen en de Maandereng. Je krijgt dan stenen woestijnen, zonder historisch hart. In de wijk Rietkampen is gelukkig de historische verbindingsroute van de buurt Manen zichtbaar gebleven. In deze wijk is ook kunst echt goed geïntegreerd in de wijk. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Tracé Maanderbuurtweg

De kern van het buurschap Manen was de Maanderbuurtweg, waarvan nu alleen in de buurt van De Kade (bij het Pakhuis) nog een zeer klein stuk over is. De weg begon hier en liep in oostelijke richting over wat nu de industrieterreinen Schuttersveld en Heestereng zijn. In het verlengde hiervan ligt nu het Lange Parkpad, een fietsroute langs de noordzijde van de wijk Rietkampen, die het oorspronkelijke tracé van de Maanderbuurtweg volgt. Hierlangs staan nog enkele oorspronkelijke boerderijen, waaronder een Hallehuisboerderij met een renoveerde schaapskooi. Tot in de jaren '60 van de 20e eeuw sloot de Maanderbuurtweg aan op de kruising van de Verlengde Parkweg, de Nieuwe Maanderbuurtweg en de Maanderengweg. Door nieuwbouw zijn hierna steeds meer delen van de weg verdwenen. Het hoogteverschil van de dekzandrug is nog enigszins zichtbaar op de grens van het industrieterrein Heestereng en de nieuwbouwwijk Rietkampen. Hier wordt deze, iets voorbij de kruising met de Oortlaan en het Lange Parkpad, door de Copernicuslaan doorsneden. Bron: Wikipedia.Uitleg bij de kaart: de rode lijn geeft de wijk de Rietkampen aan, de blauwe lijn is de vroegere loop van de Nieuwe Maanderbuurtweg, de stippen zijn historische boerderijen, (1)= ziekenhuis, (2)= Pathé-bioscoop, (3)= beeldhouwwerk 'Day and Night', (4)= wijngaard op geluidswal langs A12.


'Day-and-night' en Erasmusstate

Het kunstwerk Day and Night van Jaroslav Broz is hier geplaatst in 1995. Sinds 2017 wordt gesproken over de kap van de populieren, die deel uitmaken van het kunstwerk. Voorlopig staan die er nog. De combinatie van bomen en beeldhouwwerk, maken dit één van de mooiste plekjes van Ede.


Geluidswal A12