4.02 Een nieuw station

4.02 A new station


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Het nieuwe station Ede-Wageningen wordt naar verwachting in 2024 geopend. De bouw van het nieuwe station is een technische uitdaging die het mogelijk maakt dat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden. Het wordt een overzichtelijk OV-knooppunt en het visitekaartje van de gemeente Ede. Hieronder staan enkele belangrijke details over de bouw van het nieuwe station:

- Het nieuwe station zal een nieuw spoor hebben.
- Het dak van het nieuwe station wordt momenteel gebouwd.
- Het nieuwe station zal een fietsenstalling en busstation hebben.
- Het nieuwe station zal duurzaam zijn, met onder andere zonnepanelen.
- Er zal een moderne fietsenstalling zijn.
- Er zal een overzichtelijk busplein zijn.

Er zullen ook andere (bouw)werkzaamheden plaatsvinden in Ede, zoals de Parklaan en Enka. De werkzaamheden aan het nieuwe station zullen naar verwachting halverwege 2024 zijn afgerond. Tijdens de bouw van het nieuwe station zullen er in een aantal periodes geen treinen via station Ede-Wageningen rijden. In 2022 en 2023 werden er "ingrijpende" werkzaamheden uitgevoerd aan de bouw van het nieuwe station, waardoor er geen treinen van en naar Ede-Wageningen rijden. Aannemerscombinatie EdesPoort is verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe station.

The new Ede-Wageningen station is expected to open in 2024. The construction of the new station is a technical challenge that will allow more trains to run in the future. It will be a convenient public transport hub and the calling card of the municipality of Ede. Below are some important details about the construction of the new station:

- The new station will have a new track.
- The roof of the new station is currently being built.
- The new station will have a bicycle shed and bus station.
- The new station will be sustainable, including solar panels.
- There will be a modern bicycle shed.
- There will be a well-arranged bus square.

Other (construction) activities will also take place in Ede, such as Parklaan and Enka. Work on the new station is expected to be completed by mid-2024. During the construction of the new station, no trains will run via Ede-Wageningen station during a number of periods. In 2022 and 2023, "major" work will be carried out on the construction of the new station, as a result of which no trains will run to and from Ede-Wageningen. The EdesPoort contractor combination is responsible for the construction of the new station.