Ede in 1831 | Oude kaarten

Deze kaart uit 1831 is wat moeilijk te interpreteren, omdat het noorden 66◦ naar links is gedraaid. Met behulp van een aantal herkenbare plekken, is de kaart echter goed te begrijpen:

 1. Huidige Paasberg. Vanuit (2) loopt de Paasbergerweg de Paasberg op.
 2. De Oude Kerk. Tussen (2) en (3) liggen de engen, nu Trapakkers geheten.
 3. Arnhemseweg  | komend uit Arnhem.
 4. Amsterdamseweg | richting De Klomp.
 5. De oude Concordiamolen. In 1865 werd ongeveer op deze plek de huidige stellingmolen gebouwd.
 6. De Asakkers. Op deze plek ligt nu de gelijknamige begraafplaats.

Onder deze kaart heb ik de huidige kaart van het centrum geplakt en die ook qua noorden gedraaid. De op de kaart van 1831 aanwezige grotere wegen heb ik daarop in rood ingetekend. 


Bron kaart 1831: Gemeentearchief Ede.

Bron basiskaart 2022: OpenStreetMap.org. 

Ede nu.

 1. Huidige Paasberg
 2. De Oude Kerk
 3. Arnhemseweg
 4. Amsterdamseweg
 5. Huidige locatie Concordiamolen.
 6. Begraafplaats De Asakkers.

Deze kaart is 66◦ naar links gedraaid, om te matchen met de kaart van 1831.