Kerkgebouwen van voor 1945   |   Toen en nu

Vooruitlopend op nieuwe woonwijken. Zoals het Beatrixpark, werden vlak voor de oorlog al kerken gebouwd in deze wijken. Vaak kwam de wijk daar omheen pas een stuk later. Voorbeelden zijn de Nieuwe Kerk (1937-1938) en de Beatrixkerk (1939-1940). Zie voor meer informatie over de kerken, de [ kerkenroute 1900-1955 ] in deze website. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Beatrixkerk | Beatrixpark

TOEN: circa 1948. De kerk is wel van voor 1945 (1939-1940), maar het grootste deel van de wijk is pas na de oorlog gebouwd.

TOEN: rond 1940. Trouwstoet, vlak na de opening. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1950. Interieur. Architect: E.J. Rotshuizen. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2019. De kerk heet in het begin: Zuiderkerk.


Nieuwe Kerk | Verlengde Maanderweg

TOEN: 1958. Vrij zicht op de kerk vanaf het Beatrixplein. Bron: KVR.

TOEN: onbekend.

TOEN: onbekend. Gebouwd in 1937-1938.

NU: 2021