Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort  |  Musea in Ede

Info: Het (museum) winkeltje en woonhuis is gevestigd aan de Amsterdamseweg 20 in Ede. Deze winkel is hier in 1904 begonnen. Je wordt ontvangen door vrijwilligers en kunt, al dan niet voorzien van uitleg, door het hele pand lopen. In de winkel is veel snoep, maar zijn ook streekproducten te koop. Pinnen is mogelijk. Dit pand geeft een mooi beeld van een stukje oud-Ede.

English: The (museum) shop and house is located at 20 Amsterdamseweg in Ede. This shop started here in 1904. You will be welcomed by volunteers and you can walk through the entire building, with or without explanation. The shop has a lot of sweets, but also regional products for sale. This building and shop gives a nice picture of old Ede.

Website: [ klik hier ]. Telefoon: 0318-618651 | E-mail: info@lammertvandebospoort.nl | Elke vrijdagmiddag en zaterdag open. Toegang is gratis. In het boekje 'Ede bij gaslicht' is de historie van dit pand en de daar vroeger wonende kruideniersfamilie beschreven. Dit boekje is hier te koop. In de winkel zijn verder onder meer te koop: snoep, kruiden, thee, honing, mosterd, jam en bier. Het meeste is afkomstig uit de streek. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

Website: [ click here ]. Phone: +31(0)318-618651 | E-mail:  info@lammertvandebospoort.nl | Open every Friday afternoon and Saturday. Admission is free. The history of this building and the grocer family, that used to live there, is described in the booklet 'Ede bij gaslicht'. This booklet is for sale here. The shop also sells sweets, herbs, tea, honey, mustard, jam and beer. Most of it comes from the region. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Het pand | the property


Het interieur | the interior


De kruidenierswinkel | the grocery store