43. Hofstedepark  |  Mooi Ede

In de stadsvisie 2030 van de gemeente Ede is dit gebied aangewezen als 'Landschapspark De Groene Wig'. Naast de al bestaande kinderboerderij, is in 2020 een gebied ingericht als picknickweide. Het moet de plek worden waar 'de groene kracht van de netwerkstad zichtbaar is' en die een duidelijke gebruikswaarde heeft voor bewoners van Bennekom en Ede. Een samenhangend en recreatief toegankelijk groengebied verbindt stad en land, Veluwe en Vallei, en vormt mede de groene entree van Ede-Stad. 'Een groene zone in een context van stedelijke en internationale allure', staat er in de Stadsvisie. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Uitleg bij de kaart: (1)= kinderboerderij, (2)=speeltuin, (3)= picknickplek, (4)= parkeren, (5)= boomgaard.