Lichtvervuiling  |  Duurzaamheid

In 2018 publiceerde de Atlas Leefomgeving de nieuwe kaart Lichtemissie. Daarop kun je zien hoe verlicht Nederland was in dat jaar. De hoeveelheid verspreid licht is uitgedrukt in 10-10 Watt per vierkante centimeter per steradiaal (ruimtehoek). Je ziet dat er in Nederland in 2018 meer licht wordt uitstoten dan in buurlanden Duitsland en Frankrijk. Op de NASA-kaart van Europa zie je de Randstad (links/ rood) fel oplichten in vergelijking met de rest van Europa. Alleen de Povlakte in Italië en Vlaanderen zijn concurrenten wat betreft de dubieuze titel ‘grootste lichtuitstoter van Europa’. Bij de stip ligt Ede, een verlichte plek aan de rand van de verder donkere Veluwe. Bron: Atlas van de Leefomgeving [ website ]. Zie ook de pagina over Earth Hour in deze website.


Tussen 2012 en 2028 is het aantal donkere plekken in Nederland sterk afgenomen.

Door de wijdverspreide en vaak ongecontroleerde toepassing van kunstlicht leven we in een wereld met een onnatuurlijk licht-donkerpatroon. Dit kan leiden tot verstoring van het bioritme van mens en dier en dit heeft vaak nare gevolgen. Bij mensen kan een te lange blootstelling aan licht zorgen voor ontregeling van lichaamsprocessen. Dit kan leiden tot een verstoorde slaap en een verstoord herstelvermogen.

Bron: Atlas van de Leefomgeving. [ website ]