3.13 De Stingerbol

3.13 The Stingerbol

Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Stingerbol is een gebouw in Ede, Nederland, op het voormalige terrein van de militaire basis Prins Mauritskazerne. Het was het enige opleidingscentrum in Nederland voor luchtverdedigingsartillerie. Het gebouw kreeg officieel de naam Stingerdôme en werd gebouwd in 1984. De Stingerbol is gebruikt als simulator voor het Stinger-raketsysteem. Het gebouw is ook bezocht door de Nederlandse harpiste Lavinia Meijer, die het overweldigend vond. Er is een video op YouTube die een terugblik geeft op de Stingerbol. De Stingerbol is een gebouw in Ede, Nederland, op het voormalige terrein van de militaire basis Prins Mauritskazerne. Het werd gebouwd in 1984 en was het enige opleidingscentrum in Nederland voor luchtverdedigingsartillerie. Het gebouw kreeg officieel de naam Stingerdôme en werd vanwege zijn bolvorm vaak aangezien voor een radarkoepel. Het was echter eigenlijk een gigantisch projectiescherm met daarin een klaslokaal om soldaten te leren schieten met de Stinger, een draagbare infraroodgeleide grond-luchtraket. De Stingerbol wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de militaire geschiedenis van Ede. De Stingerbol in Ede was het enige opleidingscentrum in Nederland voor luchtverdedigingsartillerie. Het werd gebouwd in 1984 en fungeerde als simulator voor het Stinger-raketsysteem. Het gebouw kreeg officieel de naam Stingerdôme en werd vanwege zijn bolvorm vaak aangezien voor een radarkoepel. Het was echter eigenlijk een gigantisch projectiescherm met daarin een klaslokaal om soldaten te leren schieten met de Stinger, een draagbare infraroodgeleide grond-luchtraket. De Stingerbol speelde een belangrijke rol in de Edese militaire geschiedenis en krijgt nu een nieuwe bestemming voor kunst, voedsel, welzijn en duurzaamheid.

De Stingerbol in Ede krijgt een nieuwe bestemming voor kunst, eten, welzijn en duurzaamheid. Het is nu een plek voor culturele evenementen, tentoonstellingen en workshops. Het gebouw wordt ook gebruikt voor muziekopnames. De Stingerbol wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de militaire geschiedenis van Ede en wordt nu voor verschillende doeleinden gebruikt.

The Stingerbol is a building located in EdeNetherlands, on the former site of the Prins Mauritskazerne military base[1][2]. It was the only training center in the Netherlands for air defense artillery[1]. The building was officially named the Stingerdôme and was built in 1984[2]. The Stingerbol has been used as a simulator for the Stinger missile system[3]. The building has also been visited by Dutch harpist Lavinia Meijer, who found it overwhelming[4]. There is a video on YouTube that provides a retrospective look at the Stingerbol[5]. The Stingerbol is a building located in EdeNetherlands, on the former site of the Prins Mauritskazerne military base[1][2]. It was built in 1984 and was the only training center in the Netherlands for air defense artillery[1][3]. The building was officially named the Stingerdôme and was often mistaken for a radar dome due to its spherical shape[3]. However, it was actually a giant projection screen with a classroom inside for teaching soldiers how to shoot the Stinger, a portable infrared-guided surface-to-air missile[3]. The Stingerbol is considered a significant part of Ede's military history[1]. The Stingerbol in Ede was the only training center in the Netherlands for air defense artillery[1]. It was built in 1984 and functioned as a simulator for the Stinger missile system[2][3]. The building was officially named the Stingerdôme and was often mistaken for a radar dome due to its spherical shape[3]. However, it was actually a giant projection screen with a classroom inside for teaching soldiers how to shoot the Stinger, a portable infrared-guided surface-to-air missile[3]. The Stingerbol played a significant role in the Edese military history and is now being repurposed for art, food, well-being, and sustainability[2].

The Stingerbol in Ede is being repurposed for art, food, well-being, and sustainability[1]. It is now a place for cultural events, exhibitions, and workshops[2]. The building is also used for music recordings[3]. The Stingerbol is considered a significant part of Ede's military history and is now being used for various purposes[1].