Wateropvang in vijvers  |  Landschap

In dit onderdeel aandacht voor enkele grote bekende vijvers binnen Ede en de rol die ze spelen in het drooghouden van Ede.


Waterafvoer rond Ede

Ede ligt precies op de rand van de stuwwal 'Het Veluwemassief' (4). Aan de rand hiervan komt het grondwater aan het oppervlakte en dat zorgt voor nattigheid ter hoogte van de lijn Frankeneng-Veldhuizen. 

Om al dat water veilig te kunnen opvangen, zijn al direct bij de aanleg van deze wijken grote vijvers aangelegd en een netwerk van aanvoerwatertjes. De bekendste vijvers zijn de Proosdijvijver (1) en de Van Steenbergvijver (2)
Alle water komt uiteindelijk uit bij de rioolzuiveringsinstallatie (0). Die voert het water, na zuivering, af richting het Valleikanaal (3). Uiteindelijk komt het via de rivier de Eem in het Eemmeer (voorheen: IJsselmeer).

Onder: zie hoe grondwater aan de rand van de Gelderse Vallei aan het oppervlakte komt.


Victoria Vesta Vijver | nu: Proosdijvijver

Deze vijver uit de eind jaren'70 heette in de volksmond 'Victoria Vesta'-vijver, naar het bedrijf dat ernaast zat. 

Tegenwoordig heet hij de Proosdijvijver. Het wordt omgeven door een mooi park met kinderboerderij. Dit gebied heet al sinds mensenheugenis Proosdij.

In 2021 kwam de vijver in het nieuws door de grote hoeveelheden rivierkreeften.


Stroomberg Vijver | nu: van Steenbergvijver

Ook zo'n vijver die eerst anders werd genoemd.  In de jaren '70 werd hij Stroombergvijver genoemd, naar de er tegenover liggende slachterij met die naam. Tegenwoordig heet hij: Van Steenbergvijver. 

De vijver ligt tussen het ziekenhuis en de wijk Rietkampen en is omgeven door bos en nieuwbouw. Rondom kun je wandelen. In de jaren '80 en '90 gingen leerlingen van het Streeklyceum er in de winter schaatsen.


Klaphekvijver

Deze vijver stamt uit de midden jaren '70 en is tegelijk gegraven, met de bouw van de Klaphekwijk. In 2007 en 2008 is het gebied rond de vijver heringericht. Er zijn struiken verwijderd en betere paden aangelegd. Aan de rand bevindt zich een retentiebekken, voor de opvang van extreme regenval. Het vormt de overgang van het hoger gelegen Maanderzand naar de lagere gelegen Frankeneng.