Onderwijsinstellingen  |  Werkgelegenheid

In dit onderdeel aandacht voor enkele bekende Edese onderwijsinstellingen. Wil je meer weten over de historie van de verschillende individuele onderwijsinstellingen? Kijk dan [ hier ]. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Hoger onderwijs

CHE

De CHE is ontstaan uit ‘de Christelijke kweekschool op de Veluwe’. Op 8 mei 1950 werd die vereniging gesticht, die drie jaar later samenging met een vereniging uit Harderwijk. Op 1 september 1954 werd gestart met colleges voor 65 studenten. In de periode tot 1958 was er nog geen volledige erkenning door de overheid. In 1969 werd, naast een nieuw gebouw, ook een nieuwe naam gekozen: Felua (Veluwe). In 1994 fuseerde de hogeschool met De Vijverberg, waarbij de huidige naam 'Christelijke Hogeschool Ede' (CHE) aangenomen werd. In het gebouw van de vroeger Felua, zit nu het Junior College van het Marnix College.


MBO

ROC A12 | locatie Dulon

De ROC A12 zit in meerdere steden, waaronder Ede. Het ROC heeft vestigingen in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. Er worden MBO, bedrijfsopleidingen en volwasseneneducatie aangeboden. De naam is ontleend aan de Rijksweg A12. Sinds 2016 is ervoor gekozen om de verschillende locaties zich op een eigen manier te profileren, waarbij ook naamsveranderingen optraden. Locatie Velp werd het Astrum College, locatie Ede Reehorsterweg werd het Dulon College en locatie Ede Bovenbuurtweg werd Technova College.

ROC A12 | locatie Technova


AOC Aeres

Aeres levert groen-onderwijs binnen het mbo en vmbo (vo) in een reeks steden, waaronder Ede. Binnen Aeres vind je alle opleidingsniveaus; praktijkonderwijs (pro), vmbo, mbo en hbo. Bovendien verzorgen ze tal van commerciële cursussen en trainingen voor professionals. Aeres versterkt het bedrijfsleven door ondernemende professionals in staat te stellen zich een leven lang te ontwikkelen.


Voortgezet Onderwijs

Streeklyceum | locatie Zandlaan

Het Streeklyceum heeft een lange tocht door Ede gemaakt, vanaf de oprichting in 1960.  Begonnen werd in een oud gebouw aan de Verlengde Maanderweg. Ikzelf heb op de Irenelaan gezeten, daarna in de noodgebouwen van Victoria Vesta en in het toen nieuwe gebouw aan de Bovenbuurtweg. Dat gebouw is inmiddels sterk uitgebreid en er is nieuwbouw aan de Zandlaan gekomen.

Streeklyceum | locatie Bovenbuurtweg

In 2024 opent op deze plek nieuwbouw en zal het bestaande gebouw worden afgebroken.


Marnix College

Het Marnix College is ook regelmatig verhuisd. Opgericht in 1937, werd begonnen met 30 leerlingen aan de Dr. Hartogsweg. In 1954 werd het bekende gebouw in het centrum in gebruik genomen. In de jaren '90 verhuisden alle onderdelen naar de Prins Bernhardlaan, waar meerdere bestaande gebouwen in gebruik werden genomen. Het verbouwen en uitbreiden daarvan gaat tot op de dag van vandaag nog door.