Ede in cijfers   |  Ede in Thema's

Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de site (c) Ede in Cijfers, bereikbaar via: https://ede.incijfers.nl/   Zie in deze site voor veel meer cijfers en data over Ede en uitleg daarbij. Hieronder slechts een paar voorbeelden, met een regel samenvatting erbij.


Conclusie: Ede heeft een sterk groeiende bevolking

Conclusie: Ede kent veel gezinnen van mensen van rond de 50, met kinderen van tegen de 20 jaar.


Conclusie: de gemiddelde Edenaar denkt steeds positiever over Ede

Conclusie: de Edenaar waardeert vooral het landschap en veel minder de bebouwde omgeving


Conclusie: het aantal beschikbare banen groeit heel licht

Conclusie: het aantal (bedrijfs)vestigingen in Ede groeit gestaag