Verantwoording

Colofon


Dit boek is als volgt tot stand gekomen, met een werktijd van in totaal 15 uur:

 1. Eerst heb ik de indeling in hoofdstukken bepaald en de structuur van het boek aangemaakt in de website atlastvanede.nl.
  Werktijd: 2 uur.
 2. Daarna ben ik perplexity.ai en chat.openai.com gaan bevragen, met in totaal zo'n 50 vragen (20x highlight, 20x thema, 10 algemene pagina's). De uitkomst heb ik vertaald via Google Translate en daarna ingebracht in de website. Aan elk artikel heb ik 2 eigen foto's toegevoegd, die ik al eerder had gemaakt.
  Werktijd: dit kostte me circa 10 uur.
 3. De resultaten heb ik vervolgens in Word in een A5-boekvorm gegoten en daar zowel een online bladerboek van gemaakt (met iSpring MAX) als een PDF-boek (vanuit Word). De voorkant en de kopjes heb ik gemaakt met Canva.com.
  Werktijd: 3 uur.

Het 'schrijven' van alle teksten duurde maar twee uur. De rest van de tijd ging op aan het (grafisch) verwerken en de presentatie.

This book was created as follows, with a working time of 15 hours in total: 

 1. First I determined the division into chapters and created the structure of the book in the website atlastvanede.nl.
  Working time: 2 hours.
 2. Then I started asking perplexity.ai and chat.openai.com, with about 50 questions in total (20x highlight, 20x theme, 10 general pages). I translated the outcome via Google Translate and then added it to the website. I have added 2 photos of my own to each article, which I had already taken.
  Working time: this took me about 8 hours.
 3. I then put the results in Word in an A5 book form and made both an online flip book (with iSpring MAX) and a PDF book (with Word). I made the front and subheadings with Canva.com.
  Working time: 2 hours.

'Writing' all the book texts only took two hours. The rest of the time was spent on (graphical) processing and presentation.


CMS voor de bouw van de websiteversie

Canva voor de grafische ontwikkeling