65. Middelpunt van Nederland  |  Mooi rond Ede

Hoe bepaal je het middelpunt van Nederland? Dat lijkt en is arbitrair. Toch is het middelpunt te vinden ten oosten van Lunteren. Dit 'middelpunt' kent al een lange voorgeschiedenis. Tot 1935 moeten er drie grote puntige kalender- of zonnewendestenen hebben gestaan. De ene zijde van de stenen driehoek wees naar het noord-oosten waar de zon op de langste dag opkomt en de andere zijde wijst naar het zuid-oosten waar de zon op de kortste dag opkomt. Om die reden kreeg in de jaren 80 van de vorige eeuw deze middelpuntsteen gezelschap van twee andere grote zwerfkeien uit de IJstijd om het oude verhaal van de kalenderstenen weer tastbaar te maken. In 2002 werd de ‘middelpunt’-steen vervangen door een nieuw exemplaar, de oude was gebarsten. Bron: middelpuntvannederland.nl. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Middelpunt van Nederland


De Muur van Mussert

De Duitsgezinde Nationaal Socialistische Beweging (NSB) maakte vanaf 1 juni 1936 (Tweede Pinksterdag) gebruik van een in 1936 aangekocht terrein op de Goudsberg voor het houden van de zogenaamde Hagespraken. Dit terrein maakt nu deel uit van een camping. Meer over de Muur van Mussert: [ klik hier ].


Uitkijktoren Hessenhut

Op het mooie uitzichtpunt boven op de Goudsberg heeft heel lang een Hessenhut gestaan. Een soort pleisterplaats langs de Hessenweg waarover hessenwagens reden. Het uitgangspunt voor de nieuwe Hessenhut is daarom de Hessenweg en de hessenwagens. De vormgeving vloeit daaruit voort, de houten wielen van de hessenwagen, ronde cirkels met spaken. Meer over de Uitkijktoren Hessenhut: [ klik hier ]


Tijdlijntrap Goudsberg

Dit wandelpad tegen de helling is onderdeel van de wandelroute die belangrijke bezienswaardigheden in het gebied met elkaar verbindt. Tegelijk krijgt de bezoeker informatie over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en fungeert het object als ‘eye-catcher’ en oriëntatiepunt in de uitgestrekte vlakte van de zandafgraving.  Meer over de Tijdlijntrap: [ klik hier ]