Warmtebedrijf Ede | warmte-leverancier

Warmtebedrijf Ede realiseert een Slim Groen Warmtenet (www.warmtebedrijfede.nl). Dit is een collectieve warmtevoorziening in Ede die al tienduizenden woningen en bedrijven (‘woning-equivalenten’) van duurzame ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Deze panden krijgen nu groene warmte in plaats van aardgas. Hiermee wordt op jaarbasis tienduizenden tonnen CO2-uitstoot bespaard! Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Op het Edese slimme warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. Hierbij is het doel:  een volledige fossielvrije warmtevoorziening. Vervolgens voorzien restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte en de innovaties van de toekomst (zoals groene waterstof e.d.) in de basisvraag. Lokale en regionale biogrondstoffen uit de duurzame energie-installaties van Bio-Energie de Vallei (www.bio-energiedevallei.nl ) zijn dan slechts nog nodig bij koude-pieken en als back-up. Website: www.warmtebedrijfede.nl

Najaar 2021: aanleg van weer een stuk warmtenet in Ede. Foto's nabij de spoorovergang Verlengde Maanderweg/ Smaragdstraat.

Voorjaar 2022: aanleg van leidingen voor het warmtenet bij de Van Heutszlaan. 


Afnemers van de warmte

Eén van de wijken waar warmte wordt geleverd is de Kolkakkerbuurt, zowel bij 50 bestaande woningen (boven) als bij de nieuwbouw (ruim 100 woningen/onder). In deze wijk wordt tevens een experiment uitgevoerd met zonnepanelen, waarbij gekeken wordt of bij pieklevering (veel zon) de elektriciteit gebruikt kan worden om warmte te leveren aan het net.

Iedere woning die wordt aangesloten op het warmtenet, krijg een warmteset in de meterkast, die een mogelijke ketel vervangt. In deze set zit een warmtewisselaar (boven in het kastje) en aansluitingen voor het warme water (rood) en het retourwater (blauw). In huis is geen gasaansluiting meer nodig. Koken gebeurt na aansluiting standaard via inductie.

Het meest rendabel is het om nieuwbouwwijken direct te voorzien van een aansluiting op het warmtenetwerk. Dit is gebeurd bij de aanleg van de wijk Kernhem, met ruim 1.500 woningen. Hierbij wordt samengewerkt met het bedrijf Vattenfall (voorheen Nuon). Alleen deze wijk al heeft in 2020 1.879 ton CO₂ uitstoot bespaard.  Dat is een vermeden uitstoot die vergelijkbaar is met de uitstoot van een nieuwe personenauto die bijna 18 miljoen kilometer rijdt.

Het Warmtebedrijf Ede sluit niet alleen huizen aan, maar ook bedrijven, scholen en andere instellingen. De foto links is genomen bij het Technova College (ROC A12) aan de Bovenbuurtweg. Hier kun je door het raam (links) de aan- en afvoer van/naar het warmtenet zien en verder zie je regelaars voor het verdelen van het warme water via de vloerverwarming over het gebouw. Midden: ook aangesloten is het Dulon College (ook ROC A12). In 2019 is ook het gemeentehuis van Ede aangesloten.

Er wordt ook warmte geleverd aan het Elias Beeckmancomplex in de kazernebuurt. Speciaal hier is dat er ook een koude-netwerk is gerealiseerd, voor koeling van de gebouwen. De foto rechts toont de ondergrondse installatie hiervoor, liggend aan de Brigadelaan.


Innovatie

Het warmtebedrijf innoveert voortdurend. Men is aangesloten bij een reeks landelijke initiatieven, maar ook lokaal wordt geëxperimenteerd. Een voorbeeld is het fietspad aan de Bovenbuurtweg.  De daar liggende leidingen van het waternetwerk kunnen, met behulp van kleppen, warmte afgeven aan het fietspad, zodat die bij vorst en sneeuw niet glad wordt.