Bennekom | het centrum

Het centrum van Bennekom is niet erg groot. Alles is prima aan te lopen. Er staan diverse rijks- en gemeentelijke monumenten. Bennekom kent gezellige evenementen, zoals de Vlegeldag en de Dickens Fair. In het centrum bevindt zich ook het Kijk & Luister MuseumAlle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het centrum

Alexanderkerk

Waterpomp

Dorsvlegel

Brinkstraatkerk

De oude kerk in het centrum van Bennekom heeft een lange geschiedenis. Men ging er aanvankelijk van uit dat de Oude kerk of Alexanderkerk uit het midden van de veertiende eeuw dateerde, maar recent onderzoek wijst er (door de vondst van tufstenen fundamenten) op dat het eerste gebouw waarschijnlijk al uit de twaalfde eeuw dateert. Omstreeks 1290 kreeg deze kapel parochiale zelfstandigheid.

Muziekkapel


Verdwenen tramlijn

De tramlijn Ede – Wageningen was een stoomtramlijn die het station Ede-Wageningen via Bennekom verbond met de stad Wageningen. In Wageningen lag het station aan de zuidkant van de huidige Stadsbrink, op de hoek met de Stationsstraat. De lijn werd geopend in 1882. Inclusief zijsporen was de lengte ruim 8 kilometer. De lijn was enkelsporig met vijf wisselplaatsen, waar tegenliggers elkaar konden kruisen (bij Hoekelum, Voshol, in Bennekom dorp, de (oude) tol en bij de mouterij). Na 1937 werden er alleen nog goederen over de lijn vervoerd. In 1968 reed de laatste goederentrein door Bennekom.