Het Groene Lint  |  Schetsboek van Ede

In Ede zijn veel ontwikkelingen gaande. Wat opvalt dat het project naast project is, en er soms weinig samenhang is te vinden tussen de projecten. Een voorbeeld vormt het gebied rond het World Food Center. Daar worden steeds postzegelstukjes volgebouwd, worden vooral veel bomen gekapt en als een postzegel klaar is, blijkt die weinig relatie te hebben met die ernaast. Eerder gaf ik ook al aan dat de overgang van de Sijsselt naar de Veluwse Proeftuin wel erg 'hard' is. In dit voorstel kom ik tot een Groen Lint vanaf de Ernst Casimirlaan, via het Witte Hindepark, Stormbaan en Bospark tot aan de Sijsselt. Door dit een naam te geven, kun je ook meer cachet geven aan zo'n groenstrook. Vervolgens kun je alles in het werk stellen de groene stukken steeds meer op elkaar an te sluiten en er goede wandelpaden door aan te leggen. Plan en alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Uitleg bij de kaart: (1)= voormalige vuilnisberg, (2)= het Witte Hinde Park (arboretum), (3)= historische toegangsweg kazernes, (4)= groenstrook achter Mauritskazerne, (5)= Stormbaan, (6)= Bospark, (7)= voormalige proeftuin, (8)= toegang bosgebied De Sijsselt.


Wat moet er gebeuren?

1. Voormalige vuilnisberg
Hier ligt een grasveldje op, maar er is geen wandeling mogelijk van oost naar west en andersom. Er moet een mooi verhard wandelpad komen. Langs de Willem Lodewijklaan en Prins Bernhardlaan moeten meer bomen komen. Hier lopen we langs, omdat de vroegere spoorwegovergang ter hoogte van de Ariensweg er niet meer is.

De vroegere vuilnisbelt

Prins Bernhardlaan

Witte Hindepark


2. Het Witte Hindepark
Langs de spoorlijn liggen diverse stukjes, die nu nog van Prorail zijn. Die moeten, inclusief het terrein van de fietsenstalling, bij het park worden getrokken. De huidige bomen zijn allemaal minimaal 50 jaar oud. Er is ruimte voor veel nieuwe bomen, zowel langs de spoorlijn als het deel, dicht bij het gebouw van De Witte Hinde. Langs de weg van het Witte Hindepark en de Ariensweg moeten tientallen nieuwe bomen komen. 

Witte Hindepark (de straat)

Ariensweg

Witte Hindepark (het park)


3. Noordplein
Op het Noordplein moeten de drie plukjes met monumentale bomen, met elkaar verbonden worden met tientallen nieuwe bomen (Aanvulling dec 2023: wat nu ook het plan is), waarvan een deel in verplaatsbare grote bakken. Hier staan nu al zomereiken, esdoorns en een Amerikaanse Eik. Door te kiezen voor steeds andere soorten bomen, kan het karakter van het arboretum worden versterkt. Langs de fietsbrug, die over de Klinkenbergerweg komt, worden bomenrijen aangelegd, die doorlopen tot de bomen bij het exercitieterrein.  Zie ook mijn [ Noordpleinplan ].

Rechts: monumentale Amerikaanse eik

10 monumentale bomen

Zes monumentale esdoorns


4. World Food Center
De scheidingsweg tussen de Mauritskazerne en de oude slaapbarakken van defensie, is al omgeven door hoge oude bomen. Hier wordt een mooi verhard wandelpad aangelegd, dat aansluit op de route naar het Noordplein. Doordat is dit gebied veel kantoren en nog komen, is er tussen de middag veel behoefte aan het kunnen lopen van een paar mooie rondjes. Op het exercitieplein staan onder meer al een Valse Acacia, een Hemelboom, een Atlasceder en enkele mammoetbomen.

Mogelijke locatie fietsviaduct (rechts)

Oude kastanjebomen voor Mauritskazerne

Hemelboom


5. Stormbaan
Dit gebied wordt op dit moment opnieuw ingericht en er worden veel bomen gekapt. Het bosgebied moet worden aangevuld met minimaal 100 nieuwe bomen en er moet een mooi wandelpad doorheen worden aangelegd. Nu is het slecht toegankelijk en zeker niet als het heeft geregend.

De Stormbaan op het WFC

Er is al veel gekapt hier

Links Bospark en rechts Stormbaan


6. Bospark
Er is al rekening gehouden met het kunnen wandelen vanaf de Stormbaan naar dit stuk bos, aan de andere zijde van de Generaal Hackettlaan. Deze oversteekplek moet worden voorzien van een zebrapad. Het Bospark is recentelijk veel bomen verloren, maar er zijn er ook diverse bij geplant. Belangrijk is dit deel beter groen te verbinden met de Verbindelaarsweg, ten oosten van de van Essenkazerne.


7. Oversteek Generaal Hackettlaan
Voor de aanleg van de Generaal Hackettlaan is nogal fors gekapt hier. Je kunt rustig zeggen: te veel. De oversteek ter hoogte van het architectenbureau, moet zoveel mogelijk weer beplant worden, zodat er een groene wandellijn ontstaat, vanaf het Bospark, richting de Sijsselt.

Hier is in 2022 een veel te brede weg aangelegd en te veel bos gekapt


8. Toegang Sijsselt
Recentelijk is het vroegere parkeerterrein hier weer geheel beplant met bomen. Gekeken moet worden hoe deze ingang tot het bos zo goed mogelijk kan aansluiten bij de aanlooproute vanaf het Bospark.

November 2023 is dit open stuk weer beplant

Rand Sijsselt met Elias Beeckmangebied

Toegang tot de Sijsselt