Wijk De Maandereng | 1980-2000 

De wijk Maandereng is volgroeid en er vinden geen bouwactiviteiten meer plaats. Deze wijk kent zijn ontstaan in de periode 1980-2000. Centraal door de wijk loopt het Maanderpark, die een belangrijke functie heeft voor de opslag van overtollig water. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Nieuwbouw

De wijk bestaat uit de buurten: De Elskamp, De Hoef en Maandereng Oost. Het grenst aan de onderwijscampus. De straatnamen in deze wijk refereren aan vroegere Hollandse schilders.

Zie in de straatnamenindex de achtergrond bij elke straat in deze wijk.


Winkelcentrum Stadspoort | zijde Maandereng

Aan de Maandereng-zijde van de Stadspoort zit onder meer een AH-supermarkt. 


Buurtpark Maandereng

Dit park snijdt noord-zuid door de wijk en loopt evenwijdig aan de Jan Steenlaan en Rubenslaan.


Hofstedepark

Speeltuin en kinderboerderij, pal aan de A12, nabij de historische Bovenbuurtweg. Zie ook bij kinderboerderijen.