Wijkwaardenkaart

De Wijkwaardenkaart, beschikbaar gekomen in mei 2024, is geschikt om een collectief beeld van de wijk te krijgen. Dit beeld helpt om vanuit het perspectief van de wijk (betere) keuzes te maken voor beleid of initiatieven. Op voorhand is niet bekend welke thema's hieruit zullen komen. De Wijkwaardenkaart is geschikt voor professionals en vrijwilligers die een open gesprek met bewoners willen aangaan.


De makers omschrijven de kaart als volgt: "De Wijkwaardenkaart kan gebruikt worden door professionals, vrijwilligers en actieve wijkbewoners die een gesprek met bewoners willen aangaan over het wonen en leven in de wijk. We denken dan bijvoorbeeld aan opbouwwerkers of werkers van een woningbouwcorporatie. Met behulp van de wijkwaardenkaart wordt een prettige gespreksstructuur aangeboden waarbij het verhaal van de bewoner centraal staat en de bewoner wordt uitgenodigd te vertellen. Met het collectieve verhaal van de buurt kunnen betere keuzes gemaakt worden vanuit en voor de buurt, bijvoorbeeld om gemeenschappen te versterken. " Bron: HAN. 

De kaart kan gebruikt worden om een gesprek aan te gaan in de eigen wijk. Hij is te downloaden als DOCx en de handleiding erbij als PDF.

 

Naar de downloads: [ klik hier ]


Gespreksonderwerpen


Voorbeeld van een uitwerking in de vorm van een mindmap.

Voorbeeldpagina's uit de uitgebreide handleiding