Wijknamen  |  Toponymie

In dit onderdeel kijken we naar de herkomst van enkele wijknamen. Een toponiem is een plaatsnaam. De studie van toponiemen heet Toponymie.


De Rietkampen

Een kamp, camp(e) of camp(e)kijn is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse campus, vanwaar ook het Franse champ is afgeleid. Campus werd in de Romeinse tijd ook gebruikt als benaming voor een legerplaats. Riet duidt op een nat gebied nabij water. De Rietkampen is dus een lager gelegen en wat natter open veld, waar ooit een legerplaats was. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_(toponiem) 


Maanderbuurt

Al op kaarten aan het begin 19e eeuw is ten zuidwesten van Ede de 'Maander Buurt' te vinden. De buurt lag aan de rand van het stuifduingebied het Maanderzand. De Buurt Maanen (Parkweg en omgeving) is later bij Ede getrokken. 

De huidige Maanderbuurt is een nieuwbouwwijk, die weinig relatie heeft met de gekregen naam, behalve dat het grenst aan de buurt.


Veldhuizen

Een Velthuis duidt op een tijdelijke nederzetting in het veld. De naam Velthuizen komt al voor in de 19e eeuw en daarmee wordt een gebied bedoeld, ten westen van Ede, ten noorden van de Molenstraat. Sinds kaarten vanaf 1925 wordt gesproken van Veldhuizen. 

 

De huidige wijknaam slaat op een veel groter gebied, dan de naam oorspronkelijk deed.


Kernhem

De wijk Kernhem is genoemd naar het landgoed met dezelfde naam, waar het naast ligt. Kernhem zelf is vernoemd naar de naam van het huis dat hier al eeuwen staat.

Al in de 15e eeuw stond hier een versterkte burcht met die naam. Die burcht is later vervangen door het huidige gebouw en dat gebouw is weer meerdere keren verbouwd of gerestaureerd. Een heem is een heim en dat is een ander woord voor 'woning'.


Buurten, vernoemd naar de keuze van straatnamen 

Diverse buurten hebben een naam die niet is ontstaan aan de hand van iets dat lag in dat gebied, maar gewoon naar de namen die aan straten werden gegeven. Voorbeelden zijn: Zeeheldenbuurt, Indische Buurt, Beatrixwijk, Componistenbuurt, Burgemeestersbuurt, Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Uitvindersbuurt, Verzetsstrijdersbuurt. De wijken Centrum, Bosrand en Stationsbuurt hebben een logische naam en behoeven geen uitleg. 

Zie bij [ Straatnamenindex ] voor uitleg bij elke straatnaam binnen Ede.