95. Openluchtmuseum  |  Mooi rond Ede

Het Nederlands Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum in Arnhem. Het bestaat uit een buitenmuseum en een binnenmuseum. Met ruim 555.000 bezoekers in 2015 is het Arnhemse museum het best bezochte museum van Nederland buiten Amsterdam. Direct bij de ingang bevindt zich het gebouw (3) met uitleg bij de 50 vensters van de Geschiedenis Canon van Nederland. In het park zijn molens aanwezig van verschillende molentypes. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het terrein

Het museum geeft een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen heen. Wonen, werken, recreatie en tradities van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten molens, huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht. In een aantal gebouwen ontvangen museummedewerkers, die als oorspronkelijke bewoners gekleed zijn, de bezoekers. Ook tal van gebruiksvoorwerpen, oude ambachten en klederdrachten zijn tentoongesteld. Tevens geven ambachtslieden demonstraties van hun kunnen. Bijna dagelijks zijn onder andere een molenaar, een smid, een drukker, een papierschepper en een conducteur aan het werk. Tijdens weekenden worden veelal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals: draaiorgeldag, oogsten van rogge, dorsen van graan, ploegen met paarden en een ouderwetse kinderkermis. Bron: Wikipedia.


Speciale plekjes

Kaasmakerij

Reclame voor een Enka-spons (uit Ede).

Scheepswerf.

Een trabant.

Jaknikker voor oliewinning.

Je kunt het gehele terrein rond met een tram.

Uitleg bij de kaart: (1)= parkeerterrein, (2)= ingang, (3)= Canon van Nederland, (4)= tramlijn voor rondrit, (5)= jaknikker.


Molens

Paltrokmolen

Poldermolen

Spinnenkop

Stellingmolen

Paltrokmolen

Spinnenkop


De canon van de Nederlandse geschiedenis