Streeklyceum  | Onderwijs Toen en Nu

Sinds 1937 was er één school voor hoger voortgezet onderwijs in Ede: het Marnix College. De brede religieuze opvatting van deze school werd echter niet door iedereen gewaardeerd met als gevolg dat in 1960 door de meer orthodoxe protestanten een eigen middelbare school opgericht: het Christelijk Streeklyceum. In de volksmond werd deze school 'Het Streek' genoemd. (nu de locatie aan de Bovenbuurtweg). In 1995 fuseerde een aantal zelfstandige scholen waaronder het Streeklyceum tot een nieuwe scholengemeenschap. Omdat het Streek goed bekendstond in Ede en omgeving werd er besloten deze naam aan te dragen voor de nieuwe scholengemeenschap. Bron: Wikipedia.


Locatie Irenelaan | 

TOEN: circa 1960. Sinds 1961 zat hier het Streeklyceum, tot 1975.  Bron: Gemeentearchief Ede.

NU: 2021. Op deze lo9catie is nu een woonwijk gebouwd.


Locatie Bovenbuurtweg

TOEN: 1976. Net na de opening. Bron: Gemeentearchief. Ede

NU: 2021. Links is een deel bijgebouwd. 

TOEN: 1980. Mijn klas 5K. Foto genomen door dhr. de Vries, links op de voorgrond.

NU: 2021. De stenen zijn verdwenen. Hier staan nu auto's.


Locatie Bovenbuurtweg | Nieuwbouw 2022-2023

Het huidige complex aan de Bovenbuurtweg zal op termijn verdwijnen. Oktober 2022 zijn de gymzalen afgebroken (zie foto's) en hiermee is ruimte gecreëerd voor de nieuwbouw, die naast het huidige complex zal worden gerealiseerd.


Locatie Zandlaan

NU: 2020