Molens  |  Markante gebouwen

In dit onderdeel aandacht voor de oude en nieuwe windmolens die Ede rijk is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Concordiamolen

De molen werd in 1865 gebouwd op ongeveer dezelfde plaats waar een in dat jaar gesloopte standerdmolen had gestaan. Al in 1607 moet hier een molen gestaan hebben. De molen werd tegen de bestaande rosmolen gebouwd, waarvan de contouren nog te zien zijn op de molenromp. Het dak van de rosmolen werd later verhoogd.  In 1911 werd aan de noordwestzijde de maalschuur gebouwd.  Op 30 augustus 2005 werd in een persbericht van de gemeente Ede het plan voor het behoud van de molen, de molenaarswoning, de maalderij, de molenombouw en de daarbij behorende schuur bekendgemaakt.  Bron: Wikipedia.


Keetmolen

De Keetmolen staat aan de Stationsweg vlak bij Station Ede-Wageningen in de gemeente Ede. Volgens het opschrift onder het wiekenkruis en het bord bij de ingang zou de molen in 1750 gebouwd zijn. Dit is echter onjuist, omdat volgens de kadastrale gegevens de molen in 1857 is gebouwd. De naam heeft de molen te danken aan het feit dat van 1845 tot 1878 nabij de molen een werkkeet heeft gestaan, die in gebruik was voor de huisvesting van de grondwerkers die werden ingezet bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Utrecht, die in 1845 in gebruik werd genomen. Deze keet zou het eerste stationsgebouw van het station Ede-Wageningen worden, en de naamgever van de molen. De Keetmolen is in principe elke donderdag van 10:00 tot 17:00 uur te bezichtigen. Bron: Wikipedia.


Doesburgermolen

De Doesburgermolen is een gesloten standerd-korenmolen met een oude staartconstructie en is een van de oudste windmolens in Nederland. De huidige molen is de opvolger van een veel oudere molen, die al op een kaart uit 1568 te zien is. Het is een zogenaamde grondzeiler: de punten van de wieken gaan bijna over de grond, ze kunnen vanaf de grond gekruid worden en de zeilen kunnen vanaf de grond op de wieken aangebracht worden. In de eikenhouten spil staat het getal 1507, wat wel als jaartal geïnterpreteerd wordt, maar waarschijnlijk ten onrechte. De 60 cm dikke standerd zelf is blijkens onderzoek gemaakt van een boom die tussen 1618 en 1628 geveld is. De huidige molen moet dus na ongeveer 1620 gebouwd zijn. Bron: Wikipedia.


Windpark Maandereng

Sinds 2015 staan er twee windmolens naast de A12. Ter hoogte van Ede wekt de wind ieder jaar ruim elf miljoen kilowattuur op waar duizenden gezinnen in Nederland gebruik van kunnen maken. Dit windpark heeft zijn naam te danken aan het nabijgelegen knooppunt Maanderbroek. Naast de windmolens vind je het bedrijventerrein BT A12 waar meerdere bedrijven dankzij hun zonnepanelen voor nog meer groene energie zorgen!

Bron tekst: Pure Energie.