88. Centrum Bennekom  |  Mooi rond Ede

Bennekom is een dorp in de gemeente Ede, en zelf een voormalige gemeente. Op 1 januari 2021 telde het dorp 15.270 inwoners. De oude kerk in het centrum van Bennekom heeft een lange geschiedenis. Men ging er aanvankelijk van uit dat de Oude kerk of Alexanderkerk uit het midden van de veertiende eeuw dateerde, maar recent onderzoek wijst er (door de vondst van tufstenen fundamenten) op dat het eerste gebouw waarschijnlijk al uit de twaalfde eeuw dateert. Omstreeks 1290 kreeg deze kapel parochiale zelfstandigheid. Bennekom ligt aan de rand van het Binnenveld, dat vroeger uit moeras bestond. Aan de Langesteeg stond tot in de 19e eeuw het kasteel Nergena. In 1952 is langs de huidige Dr. Dreeslaan begonnen met de bouw van een nieuw gebouw voor het toenmalige Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, in de stijl van het oude kasteel. In 1954 werd het gebouw betrokken. Eveneens ten westen van Bennekom lag het voormalige kasteel Harslo. Bron: Wikipedia. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Villa's

Aan de Edeseweg


Centrumvoorzieningen

Een levendig winkelhart

De Sint Alexanderkerk


Ligging van Bennekom

Bennekom ligt aan de zuidgrens van de gemeente Ede en grenst aan de stad Wageningen, met de Wageningen University. In het oosten is de Veluwse stuwwal te vinden en ten westen de natte Gelderse Vallei. 

Uitleg bij de kaart: (1)= Centrum Bennekom, (2)= Landgoed Hoekelum, (3)= Celtic Fields, (4)= Panoramahoeve, (5)= Binnenveldse Hooilanden.


Monumenten en beelden

Dorpspomp

Bennekom kent jaarlijks zijn 'vlegeldag'.

Beeld van Sandro Setola, uit 2008. Titel: 'All good things come to those who wait'.

Door Bennekom reed tot 1968 een tram, komend vanuit Ede en doorrijdend tot het centrum van Wageningen. Bron foto van laatste rit in 1968: Gemeentearchief Ede. Het standbeeld herinnert nog aan de tramlijn.

Het vroegere postkantoor

De Brinkstraatkerk


Bart van Elstplantsoen

Eind maart is het hier goed toeven, als de prunus bloeit. Op dit plein staat ook het 4 mei-monument.