3.08 De Concordiamolen

3.08 The Concordia Mill


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door ChatGPT in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by ChatGPT in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Concordiamolen is een historische windmolen gelegen in Ede, Gelderland, Nederland. Het is een traditionele stellingmolen met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. Hier is een overzicht van de geschiedenis van de Concordiamolen:

Oorsprong en bouw:
De oorspronkelijke Concordiamolen werd gebouwd in 1851. Het was een graanmolen en diende als belangrijke faciliteit voor de lokale gemeenschap om graan te malen tot meel. De molen werd gebouwd in opdracht van molenaar Jan Willem Bosch. De naam "Concordia" verwijst naar de Latijnse term voor harmonie of eendracht.

Veranderingen in eigendom:
Gedurende de jaren veranderde de eigendom van de molen verschillende keren. In 1884 werd de molen verkocht aan de familie Van de Brink. Zij hebben de molen meer dan 100 jaar in bezit gehad. In 1988 werd de molen overgedragen aan de Gemeente Ede.

Modernisering en restauratie:
In de loop der tijd heeft de Concordiamolen verschillende moderniserings- en restauratieprojecten ondergaan om te voldoen aan veranderende behoeften en om de molen te behouden als cultureel erfgoed. In 1953 werd de molen voorzien van een elektrisch aangedreven maalstoel, naast de traditionele windaandrijving. In 1985 werd de molen grondig gerestaureerd en in 1997 werd er een nieuwe fokkenvang (remmechanisme) geïnstalleerd.

Hedendaags gebruik:
Tegenwoordig is de Concordiamolen een belangrijk cultureel monument en een toeristische attractie in Ede. De molen is nog steeds operationeel en wordt regelmatig in bedrijf gesteld om graan te malen. Bezoekers kunnen de molen bezichtigen en meer leren over het proces van graan malen met behulp van de windkracht. Het is een unieke gelegenheid om de oude technieken van de molenaar te ervaren en de geschiedenis van de molen te ontdekken.

De Concordiamolen is een symbool van het rijke molenerfgoed van Nederland en vertegenwoordigt de ambachtelijke tradities en het belang van de graanproductie in het verleden. Het is een geliefde bezienswaardigheid die de geschiedenis en het culturele erfgoed van Ede en de omliggende regio belichaamt.

The Concordiamolen is a historic windmill located in Ede, Gelderland, Netherlands. It is a traditional tower mill with a rich history dating back to the 19th century. Here is an overview of the history of the Concordia Mill:

Origin and construction:
The original Concordia Mill was built in 1851. It was a grain mill and served as an important facility for the local community to grind grain into flour. The mill was built by order of miller Jan Willem Bosch. The name "Concordia" refers to the Latin term for harmony or concord.

Ownership Changes:
Over the years, ownership of the mill changed several times. In 1884 the mill was sold to the Van de Brink family. They have owned the mill for over 100 years. In 1988 the mill was transferred to the Municipality of Ede.

Modernization and restoration:
Over time, the Concordia Mill has undergone several modernization and restoration projects to meet changing needs and to preserve the mill as a cultural heritage site. In 1953 the mill was equipped with an electrically driven grinding seat, in addition to the traditional wind drive. In 1985 the mill was thoroughly restored and in 1997 a new jib catch (braking mechanism) was installed.

Contemporary use:
Today, the Concordia Mill is an important cultural monument and a tourist attraction in Ede. The mill is still operational and is regularly put into operation to grind grain. Visitors can tour the mill and learn about the process of grinding grain using the wind power. It is a unique opportunity to experience the miller's old techniques and discover the history of the mill.

The Concordia Mill is a symbol of the rich milling heritage of the Netherlands, representing the artisanal traditions and importance of grain production in the past. It is a popular landmark that epitomizes the history and cultural heritage of Ede and the surrounding region.