Ik ben fietser | hoe gaat dat straks bij het nieuwe station?

Op deze pagina laat ik je zien waar je straks als fietser je fiets kwijt kunt bij het station en hoe je daar komt. Informatie op basis van het meest recente bouwplan van station Ede-Wageningen. Mocht daar nog iets in wijzigen, dan pas ik ook de informatie op deze pagina aan. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Kies eerst waar je heen wilt

Je hebt straks twee keuzes:

  1. Je fiets onbewaakt stallen op het Noordplein. Hier is straks plek voor 1800 fietsen. (6).
  2. Je fiets bewaakt stallen in de fietsenstalling en die binnen gaan op 1e verdieping. Hier is straks plek voor 5800 fietsen. (7).

De keuze die je hier maakt, zal bepalen via welke route je straks aan komt fietsen.


Aanrijroutes

Het maakt dus straks nogal wat uit waar je vandaan komt. Als je je fiets bewaakt wil stallen, is er geen keuze te maken tussen beneden en boven naar binnen gaan: je kunt alleen vanaf de 1e verdieping (dus langs de snelfietsroute bij de rode stip) straks naar binnen gaan. Op een kaart heb ik de diverse mogelijkheden uitgetekend. Je fiets laat je straks onbewaakt achter bij (6) en bewaakt bij (7). Bij de laatste is de eerste 24 uur gratis. In de bewaakte fietsenstalling komt een fietsenmaker en kun je (weer) OV-fietsen huren. 

Aanrijroutes voor bewaakte stalling: (7)

  • Blauw (1e verdieping): vanuit Ede-Noord: volg de Stationsweg, passeer de tunnel (in de loop van 2024 gerealiseerd) en maak na de tunnel een scherpe bocht naar links, rij langs perron 5 en je komt bij de ingang op de 1e verdieping (7).
  • Groen (1e verdieping): vanuit Ede-Zuid/ Bennekom/ Wageningen: volg de Bennekomsweg, passeer de tunnel onder de Emmalaan (nog niet gerealiseerd), bij naderen spoor flauw naar rechts, rij langs perron 5 en je komt bij de ingang op de 1e verdieping (7).
  • Rood (1e verdieping): uit richting Ede-Zuid/ Veldhuizen/ Veenendaal: volg de snelfietsroute langs de spoorlijn of rij aan via de Parkweg. Rij door tot bij ingang op 1e verdieping (7).

Wandelen/niet fietsen:

  • Zwart (4) (begane grond): dit is de zuidelijke looproute naar de ingang op de begane grond. Interessant voor bewoners van OpENKA en Ede-Zuid en wie per taxi of bus aankomt. (7).
  • Zwart (5) (begane grond): vanuit Ede-Oost geheel Noord-Ede: volg de (nog te realiseren) looproute voor de kazernes Maurits en Friso langs, loop met door de stationstunnel, loop door tot de ingang op de begane grond en ga direct een perron op (7).

Kiss-and-ride Noordplein met in het midden de niet bewaakte fietsenstalling. Rechts de helling van de fietstunnel. Bron: EdesPoort. Let op: onduidelijk is of hier de kiss-and-ride komt.

De nieuwe fietstunnel, gezien vanaf het zuiden. Links na de tunnel staat De Witte Hinde. Bron: EdesPoort. Let op: onduidelijk is of hier de kiss-and-ride komt.


Fietsen buiten plaatsen | onbewaakt

Zoals het er nu uit ziet, komt er alleen op het Noordplein ruimte voor het gratis en onbewaakt stallen van je fiets. Op een normale doordeweekse dag staan er op het Noordplein circa 1100 fietsen buiten en op het Zuidplein circa 900. Je kunt straks in de bewaakte fietsenstalling de fiets elke dag 24 uur gratis stallen. Dat is prima voor wie in Ede woont en elke dag met de fiets weer naar huis gaat. Dat is echter geen oplossing voor wie niet in Ede woont en maar 5 dagen in de week de fiets nodig heeft. Die laat zijn fiets in het weekeinde bij het station staan. Dat betreft ongeveer 50% van de plekken nu.

Samenvattend: bij (6) zullen ongeveer 1800 plekken komen en bij (7) ongeveer 5800. Te verwachten probleem zal dus kunnen worden, het aantal fietsen dat onbewaakt kan worden gestald. Van die 2200 die er nu elke dag staan, zullen er minimaal 200 gebruik moeten gaan maken van de bewaakte stalling. Omdat ongeveer de helft hier in het weekeinde ook staat, dus zo'n 600, zal een deel van de andere 600 kunnen gaan kiezen voor de betaalde stalling. Dat zal wel gaan lukken, aangezien de eerste 24 uur gratis is.

Onbewaakte fietsenstalling op het Noordplein. In de verte perron 1. Rechts van de foto is de kiss-and-ride. Bron: EdesPoort.

Impressie Noordplein, gezien vanaf De Witte Hinde. Met blauw aangegeven: locatie onbewaakte fietsenstalling. Bron: EdesPoort.


Ingang fietsenstalling | op de 1e verdieping

Je kunt straks alleen via de 1e verdieping de fietsenstalling in:

OPTIE 1 | BEGANE GROND. In principe kun je straks de fiets niet afleveren in de fietsenstalling via op de begane grond. Dit kan alleen op de 1e verdieping, langs de snelfietsbaan. In het gebouw komen hellingbanen om naar boven en beneden te kunnen gaan. Er is plek voor 5800 fietsen. De eerste 24 uur sta je gratis. Plaats je dus 5x per week hier je fiets en die neem je op vrijdagmiddag mee naar huis, dan is bewaakte stalling dus helemaal gratis. Vanaf de begane grond loop je zo de spoortunnel in.

OPTIE 2 | 1E VERDIEPING.  Voor wie per fiets naar het station gaat, moet de fiets op de 1e verdieping afleveren en dat geldt sowieso ook voor iedereen die uit opEnka komt. Die fietsen straks achterlangs de Woonstedegebouwen H1 en H4 naar de ingang. De meesten gaan straks eerst door de nieuwe fietstunnel in de Stationsweg en gaan dan met een scherpe bocht naar de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal en vinden langs die fietsbaan ook een ingang van de fietsenstalling. Kom je vanuit Ede-Zuid, dan rij je bij de kop van de Parkweg de snelfietsroute op richting Arnhem en zo kom je bij de ingang. Vanaf de ingang op de 1e etage loop je zo perron 5 (richting Arnhem) op en gaat via (rol)trap naar de spoortunnel, om naar een ander spoor te gaan (1= Amersfoort, 3= Utrecht en 4= stoptrein Arnhem).

Bron impressietekening: EdesePoort 2016.

Indeling fietsenstalling | beneden. Bron: EdesPoort.

Indeling fietsenstalling | boven. Bron: EdesPoort.


Ingang fietsenstalling | 1e verdieping

Direct langs de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal, die dwars over het station gaat (1) en langs perron 5 loopt, komt de ingang voor de fietsenstalling (2). Die bevindt zich dus op de 1e verdieping van het stationsgebouw. Die plek vind je op de foto in het schuine hoekje. De foto is genomen vanaf perron 5. Op de voorgrond komt de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal te lopen (1). Dit gehele deel (tussen perron 5 en de ingang van de fietsenstalling) wordt overkapt (najaar 2023 klaar).

Op de achtergrond zie je het complex Oranjestaete, (3) op de hoek van de Emmalaan en de Klinkenbergerweg. Situatie maart 2023.

Rechts perron 5. Je kijkt richting de Parkweg. (1) is snelfietsroute.

(2) is straks de ingang van de bewaakte fietsenstalling. 

Ingang bewaakte fietsenstalling naast snelfietsroute Arnhem-Veenendaal, geheel links zie je perron 5. Bron: EdesPoort.

Impressie interieur bewaakte fietsenstalling. Bron: EdesPoort.

Situatie november 2023: de fietsbaan is geasfalteerd, de stoep is gelegd en de ingang is gereed.


Casus | leerlingen Marnix College

Voor iedere fietsgebruiker van station Ede-Wageningen zal het straks even kiezen zijn hoe de beste fietsroute zal gaan lopen. In onderstaand voorbeeld heb ik als voorbeeld een casus uitgewerkt: leerlingen van het Marnix College fietsen vanaf het station naar school.

Zoals het is
Leerling van het Marnix College aan de Prins Bernardlaan, die afkomstig zijn uit Bennekom en Ede-Zuid (fiets) of Wolfheze en Oosterbeek (trein en fiets) of andere dorpen (bus en fiets), die fietsen nu vanaf het Noordplein via het Witte Hindepark naar school. Op de kaart is dat de blauwe route, met een geel stukje als je je fiets nu betaald hebt gestald.

Zoals het wordt
Dat kan straks niet meer, omdat er een verdiepte tunnel in de Stationsweg komt. Je kunt daarna niet meer met de fiets in het Witte Hindepark komen, vanaf het station komend. Je moet dan een stukje de Stationsweg nemen en daarna de Dr. Ariensweg. Op de kaart is dat de rode route, met een zwart stukje als je je fiets straks onbetaald hebt gestald.