36. Notaris Fischerstraat en omgeving | Mooi Ede

Het Fischerhuis is van oudsher sterk vergroeid met de geschiedenis van Ede en behoort tot de weinige rijksmonumenten die het centrum telt. Het oudste deel van het huis (nr. 27) dateert vermoedelijk uit 1790. Het andere deel (nr. 25) werd gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Tot 1942 stond hier het gemeentehuis van Ede, dat toen afbrandde. Het gebouw van de vroegere Spaarbank, stamt uit 1900. Helaas zijn de opengevallen gaten in de straat opgevuld door gebouwen die niet getuigen van enig historisch besef. Alle foto's van nu: (c) Allard Bijlsma.


Van 1819 tot 1946 woonde er onafgebroken een notaris Fischer in deze panden. Vroeger was deze straat een van de belangrijkste en meest levendige straten van Ede. Villa Dorpzicht stond er, evenals het oude gemeentehuis, en daar tegenover lagen het logement en de stalhouderij De Posthoorn. W.F.J. Fischer jr. ijverde voor het behoud van het karakteristieke landschap rond Ede. In 1924 richtte hij de Vereniging Oud Ede op. Uit eerbetoon aan de familie Fischer, die van grote betekenis was voor de Edese dorpsgemeenschap, werd bij raadsbesluit van 20 december 1949 de straat omgedoopt in Notaris Fischerstraat. 


In 2004 koopt Simonis & Buunk Kunsthandel het Fischerhuis en herstelt het in oude luister. Zelf zitten ze aan de overkant in ook al zo'n oud pand. Notaris Fischerstraat 30 is de plek waar deze kunsthandel in Ede begon. Het interieur, met zijn antieke houten vloer en eiken lambriseringen, ademt de sfeer van een kunsthandel rond het jaar 1900.