Station Ede-Wageningen | 2023 | chronologisch verslag

Deel III | chronologisch fotoverslag | 2023

Website om zelf op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto. Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Wil je oudere foto's zien? Kies hieronder.


Januari 2024 | fietsenstalling en perrons


December 2023 | verlichte klokkentoren

Sinds eind december is in de avond en nacht de klokkentoren verlicht. Begin 2024 zal ook de klok correct gaan lopen.


December 2023 | overal puntjes op de i

Ingang noordzijde

Verbreding perron 1 | stoep ligt er

Verlichting noordzijde

Verbreding perron 1 | stoep ligt er nog niet

Laatstte loodjes dakranden

Bouw schuilhok perron 1