Parklaan 2023 | het plan

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Tracé Parklaan | het plan

Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp.

In 2020 is gestart met de aanleg van de nieuwe Parklaan. Die loopt vanaf de A12, via de oude kazerneterreinen, tot aan de N224. De aansluiting op de A12 (Poortwachter/ hieronder) en de afslag World Food Center zijn in 2020 al gereedgekomen (links en linksonder).

In 2022 is gestart met het tracé langs de Nieuwe Kazernelaan en het deel van de  Bennekomse weg, via de nieuwe tunnel onder de A12 door tot aan de Poortwachter. Zomer 2024 was de weg gereed.

Serie video's die een beeld geeft hoe de Parklaan eruit gaat zien (video)