75. Binnenveldse Hooilanden  |  Mooi rond Ede

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Hier is in het jaar 2020 gewerkt aan het aanleggen van nieuwe natuur. Zo ontstond een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur. Een gedeelte is aangewezen als Natura 2000-gebied. De Binnenveldse Hooilanden zijn de Edese wetlands. Je vindt hier bijzondere planten en weide- en watervogels. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Binnenveldse Hooilanden

Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het nodig om het gebied natter te maken. Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom staan in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen die de kwetsbare natuur moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse. 

Voor meer informatie: [ klik hier ]. 


Lokale producten

In het Binnenveld zijn veel zelfbedieningshokjes te vinden, met vooral eieren. Er is ook complete winkel met lokale producten te vinden aan de Dijkgraaf 1 (van Steenbergen). Zie voor adressen en een kaart [ hier ].


Historische bebouwing

Boerderij Salland uit 1820. Type Hallehuis.

Landgoed De Lieskamp. Start klompenpad.

Poortgebouw van Harsselo

Het Binnenveld kent een bewoningsgeschiedenis, waarvan restanten tot uit de 17e eeuw zijn terug te vinden. Meest bekend was Kasteel Harsselo, waarvan na de afbraak in 1844, alleen het poortgebouw nog terug te vinden is. De bebouwing stond op een zandrug, die een verbinding vormde door de natte en drassige Gelderse Vallei.

Locatie van het vroeger Kasteel Harsselo, gelegen op de zandrug, waar ook de Kraatsweg op ligt.


Klompenpad