Station Ede-Wageningen | 2021 | chronologisch verslag

Deel I - chronologisch fotoverslag | 2021-2022

Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto. Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. 


December 2021 | grondwerkzaamheden

December 2021 | de grond wordt in zijn geheel nog een meter verlaagd en de plek waar de spoortunnel zal worden gebouwd, wordt gecreëerd. Oude niet gebruikte sporen worden verwijderd. Vergunning voor de bouw is aangevraagd en men hoopt die in januari 2022 te verkrijgen.

December 2021 | nieuwste schetsen van het toekomstige station. Bron: projectbureau bouw station Ede-Wageningen.


November 2021 | inrichting projectgebouw en infocentrum

Oktober 2021 | bouw projectgebouw

November 2021 | ingebruikneming projectgebouw en opening van het info centrum

Oktober 2021 | opening website https://www.spoorzone-ede.nl/ en bijbehorende app

Oktober 2021 | online informatieavond (let op: duurt bijna 2 uur)

Scan deze QR-code om de Spoorzone-app op te halen op je telefoon.


September 2021 | bouwrijp maken grond zuidzijde

September 2021 | het gebied waar het station zal komen is bouwrijp gemaakt. Vanaf november zal nog wel een meter zand worden verwijderd. Op dit terrein zal de tunnel worden gebouwd, die later in 2022 onder het spoor zal worden geschoven. Ook de houten dakconstructie zal hier in delen worden ontwikkeld en later op zijn plek worden getakeld.


Juli 2021 | tunneltracé noordzijde

Juli 2021 | ruwe afgraving tunneltracé. Gezien vanaf perron 1.

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station