A - B - C  |  bekende personen in Ede

In deze index zijn historische bekende personen uit de Edese geschiedenis van Ede opgenomen. Ik heb geprobeerd bij alle personen iets van hun verdiensten voor Ede te achterhalen. Ontbreekt er nog (informatie bij) een persoon? Stuur me dan een bericht via dit [ formulier ]. 

(c) Atlas van Ede | overname niet toegestaan. 


A

Alberts, Henny | wethouder

Weinigen zullen deze wethouder hebben onthouden, ware het niet dat de tunnel onder het station, in de Klinkenbergerweg naar hem is vernoemd. Die werd in 1981 geopend door burgemeester van Dijke én Henny Alberts. Het verhaal gaat dat de naamgeving voor hemzelf ook een verrassing was. Foto: Gemeentearchief Ede.

Deze tunnel is een cruciaal stuk in de huidige Klinkenbergerweg én de toekomstige Parklaan.


B

Balt, Murk | natuurgenezer

De natuurgenezer Murk Balt vestigt zich in 1904 in Ede. In het huidige Beatrixpark koopt hij van de buurt Ede-Veldhuizen een heuvelachtig stuk grond met stuifzanden, vliegdennen en heide. Hier sticht hij zijn Natuurkuuroord Dominus Providebit, een verpleeginrichting voor ernstig chronische ziekten. Dominus Providebit, betekent: De Heer zal voorzien. In februari 2001 is de kliniek afgebroken na vele jaren als woonhuis te zijn gebruikt. Momenteel staat op die plaats een dubbelwoonhuis met het adres Beatrixlaan 45 en 45a. Foto: Historisch Museum Ede.


Borssele, A. W van | burgemeester

Jonkheer Anton Wilem van Borssele, burgemeester van Ede van 1860 tot en met 1896. Geboren te Frankfurt am Main, Duitsland, op 6 juli 1829. Van Borssele trouwde op 22 maart 1860 in Doorwerth met Françoise Stephanie baronesse van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth, geboren te Wadenoijen op 16 juni 1833. Jonkheer Anton Willem van Borssele werd in 1860 benoemd tot burgemeester der gemeente Ede. Hij bleef 36 jaar lang dit ambt vervullen en keerde in 1896 terug naar Renkum. Op 15 maart 1903 is hij daar overleden. Foto: Gemeentearchief Ede.


Braafhart, Kaatje | baker

Als baker heeft Kaatje Braafhart heel wat Edenaren de wereld op geholpen. Ze leefde ook lang: Kaatje werd maar liefst 103 jaar oud. Zestig jaar lang was ze baker. Ze hielp niet alleen tijdens bevallingen, maar gaf ook nazorg in de dagen erna. Omdat Kaatje zo lang bleef werken, ook na het overlijden van haar man, kon ze in haar eigen onderhoud voorzien. In plaats van geld nam Kaatje liever een beloning in natura aan, zoals levensmiddelen of gebruiksvoorwerpen. De baker had veel aanzien in Ede. Toen ze in 1926 haar honderdste verjaardag vierde, kwam het halve dorp haar feliciteren. Bron: indebuurt Ede.