Watertoren  aan de Lindelaan |  verdwenen plekken

De toren werd gebouwd aan de Lindelaan in 1906 in opdracht van de Amsterdamse firma R. Cruijff & Zonen naar een ontwerp van architect Tulp. In januari 1905 verzocht de firma om de vergunning te verkrijgen voor de aanleg van een gemeentelijk waterleidingsnet. Op 7 februari 1905 nam de gemeenteraad van Ede het besluit en kon de fima beginnen met het leggen van leidingen. In de raadsvergadering van 16 februari 1906 werd het besluit genomen om twee percelen grond te kopen, perceel De Klinkenberg sectie K2333 en perceel De Paaschberg sectie K543 en te verpachten aan de firma zodat deze de bij het leidingnet benodigde watertoren kon gaan bouwen. In de zomer van 1906 werd de toren door de firma Cruijff gebouwd. Hij had bij oplevering een waarde van fl 21.857. In 1913 werd het bijbehorend pomphuis opgeleverd. 

De watertoren bestond tot 27 april 1978 toen hij om precies 14.00 uur met dynamiet werd opgeblazen. De toren had zijn functie verloren en was niet meer nodig als reservoir. Het bijbehorend pomphuis is wel behouden gebleven. Hierin was jaren de gemeentelijke brandweer gevestigd. Momenteel is het in gebruik als restaurant, met de naam Het Pomphuis. Bron: Wikiwand.


Bouw

TOEN: 1865. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1865. Bron: Historisch Museum Ede.

In gebruik

TOEN: 1908. Vanaf de Stationsweg. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: circa 1935. Gezien vanaf de Lindelaan. Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: 1963. Zicht op houthandel Tulp, vanaf de Watertoren. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1972. 

TOEN: 1972. In gebruik als brandwacht. Bron: Piet Kruyt.

NU: 2021. Niets meer van de watertoren terug te vinden.

TOEN: 1920. Zicht vanaf de Stationsweg. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: circa 1975. Na de afbraak van het Tulp-houthandelscomplex. Bron: Gemeentearchief Ede.

Afbraak

TOEN: 1978. Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: 1978. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1978. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1978. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1978. Bron: Historisch Museum Ede.