Spreng van Hoekelum | Wateren rond Ede 

Op het landgoed Hoekelum staat het gelijknamige kasteel. Om de gracht rondom het kasteel te voorzien van voldoende water, werd een spreng uitgegraven binnen het landgoed, die het grondwater naar het kasteel laat lopen. Na het kasteel loopt de spreng leeg in de Hoekelumse Eng. De spreng wordt goed onderhouden, omdat anders de gracht zal droogvallen. Het landgoed het sprengdal zijn vrij toegankelijk. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Spreng van Hoekelum

Met de nodige fantasie zou je dit als de enige 'beek' van Ede kunnen zien. Punt is echter dat de spreng in het landgoed van Hoekelum zo diep in de helling is ingegraven, dat het grondwater vanzelf hierin loopt (opgepompt). Het is dus geen beek met een natuurlijk ontstaan. Dit water voedt de gracht rond Kasteel Hoekelum. Het loopt voorlangs het gebouw weg en duikt verderop onder de Edese weg door en loopt dan dood bij de A12. Het deel vanaf de Edese weg tot aan de A12 staat meestal droog.

Links: vijver achter het kasteel. Midden: aanvoer naar het kasteel toe. Rechts: de in de helling ingegraven spreng.

Links: afstroom spreng voor het kasteel langs. Midden: de spreng komt aan bij de Edese weg. Rechts: na de Edese weg valt hij droog (juli 2021).

Links: achter het bruggetje ligt het kasteel.  Midden: de spreng is diep ingegraven.  Rechts: het punt waar de spreng ontspringt, tegen de Horalaan aan.

Panoramafoto van de spreng, die links ontspringt. Rechts is richting Kasteel Hoekelum.